Anbefal denne siden
 
 
 


Finn alle de 'eldste aner'

Jeg vil gjerne ha en liste med de 'eldste aner'

Gå til programmets Startside

Velg Aner

Velg Slutten på Anegrener

Du har her flere tilleggsvalg som du kan bruke etter behov.

Her er også muligheten til å Eldste person på henholdsvis manns- og kvinnelinje, noe man skal bruke i forbindelse med DNA

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS