Anbefal denne siden
 
 
 


Navneregister

Navneregister fra .rtf-fil (Win6)

Slik kan du lage alfabetisk navneregister til filen xxx.rtf:
(Oppskrift basert på min WORD 7.0 norsk, og med opplegg forøvrig slik som jeg har det)

Åpne filen xxx.rtf og lagre i doc-format

Utskriftsformat: Times New Roman 11 A4-format, stående NB! Ikke Letterformat Topp 2 Bunn 2 Venstre 2,5 Høyre 2 Topptekst 1,2
Bunntekst 1,1

Gå til slutten av dokumentet Velg Ny side (sideskift) Skriv "Navneregister" med f.eks. 14 punkts fet (bold) skrift og midtstill. Flytt markøren 2 linjer nedover og venstrestill igjen (normalskrift) Velg Sett inn
Velg Stikkordregister og tabeller Velg Stikkordregister og OK Da kommer det fram en lang alfabetisk navneliste med sidetall. Marker listen ved å trykke et vilkårlig sted på den. Listen blir tydelig markert mørk Velg Format Velg Spalter, Delt med strek Velg 3 spalter og OK (du kan også velge 4 spalter hvis du vil, men da blir det litt trangt) Sett inn:
Sidetall, øverst på siden, til høyre Format Sidetallformat Start på side … Ok, Ok.

Velg Vis og fjern sidenummereringen nederst. Ved utskrift av hele filen får du da på slutten et alfabetisk navneregister med 3 spalter på siden

Opphav : Fri, 21 Apr 2000 15:12:32 +0200, in no.fritid.slektsforsking.it, Kjell Eidet <kjelleid@alfanett.no>

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS