Anbefal denne siden
 
 
 


Permanent sidelink

er den mest fornuftig måte å dokumentere dine kilder. Spesielt er dette en grei måte å dokumentere f.eks. Kilder fra Kirkebøker, Skifter og andre kilder fra Arkiverket presentert på Digitalarkivet (DA).
 
De ulike slektsprogrammer har ulike metoder. For Brother's Keeper er metodikken beskrevet  i hjelpefilen. Du kan søke etter begrepet i Hjelpefilen <F1> eller gå til Ordliste og der se etter Permanent sidelink. Også andre steder kan du finne beskrivelse om hvordan du kopierer en sidelink og ekstra tilleggsinformasjon. Som nevnt under hjelpefilen til Brother's Keeper er også angitt hvor du bør legge inn informasjonen for at den bl.a. skal komme frem i rapporter (om du ønsker det).

En mer detaljert beskrivelse av anbefalt fremgangsmåte er gitt i Hjelpefilen til Brother's Keeper.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS