Anbefal denne siden
 
 
 


Bakgrunnsfarge for Familieark HMTL

Bakgrunnsfarge for Familieark HMTL

Web colors gjør det mulig å sette farger på all bakgrunn og mye annet når man er på Web.

Mest praktiske tilfelle i BK er gjerne knyttet til at man vil ha Anekart og Familieskjema med en spesiell fargebakgrunn.

Her Settes inn fargekoden i feltet "Hvis du har en bakgrunnsfil, skriv navnet her" eller du kan linke opp en passende bakgrunnsfil. Mer om dette er beskrevet i hjelpefilen til programmet. Ingen gir ingen bakgrunnsfarge.

I ren Webkoding setter man innn en kode som angis som <body bgcolor=#336699>
Siffer 0 er lavest verdi og F er høy verdi i en kombinasjon av tallene 00, 33, 66, 99, CC og FF
For eksempel vil FFFFFF som angitt verdi være Hvit, mens 000000 vil være Sort. Disse 6 tallene representerer RRGGBB og er Rød Grønn Blå. Det finnes en rekke oversikter over disse fargene, men en del brukbare linker er angitt nedenfor.

HTML Color Names (W3school)

The 216 browser-safe background colors

Background Colors

6.5 Colors (w3.org)

RGB to Color Name Mapping (Triplet and Hex)

BGCOLOR CHART (Widmarks HTML 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 Starting-up-guide)

The Quick Color Table (Kanzaki Japan)

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS