Anbefal denne siden
 
 
 


Skriv ut enkeltsider med bilde

Q Flere av rapportene har valg som inkluderer bilder. I forhandsvisningen vises bildet som en grå boks.

Men når vi velger direkte utskrift av dette kommer ikke siden ut med bilde.

Hvis du skriver direkte fra programmet, har vi ikke direkte mulighet til å velge, kun å skrive ut aktuelle side (som i Word)

A Forhandsvisningen viser kun en grå boks som indikerer at her kommer et bilde.

Følgende metode kan benyttes til kum å skrive ut siden med bilde.

Muligens vil det i fremtiden komme en enklere metode.

Du kan velge denne metoden:
Gå til Fil /  Oppsett av BK / RTF/Annet og sett, Oppsett / RTF/Other og velg "Hvor mange sider skal skrives ut før pause" til 1 pVelg så Fil / Lagre og lukk.
Gå så til "sideoppsett" for den rapporten du skal skrive ut og velg "Start med side" og velg det sidenummer som skal skrives ut og velg så "Skriv ut"
Etter at siden er skrevet ut, velg "avslutt"
Gjenta prossessen så mange ganger du ønsker. Husk etterpå å resette valget under Fil / Oppsett av BK

Opphav: Steed / Otto Jørgensen

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS