Anbefal denne siden
 
 
 


BK installering fra CD

INSTALLASJON AV PROGRAM FRA EN INSTALLASJONS-CD

Sitter du med CD (ikke eldre enn 1 år) kan denne brukes. Hvis ikke bør du enten anskaffe ny CD eller laste ned programmet fra nettet.

NY INSTALLASJON KREVER NY PROGRAMVARE.

Du setter inn i CD-stasjonen og maskinen starter selv opp og vil etter kort tid vise deg (hvis ikke, må du finne CD-en på din maskin)

 

Maskinen har funnet din CD og du er klar til å gå videre.

Klikk på filen Kjør cdmnu.exe)

Du får nå opp en meny som vist under

 

Her velger du Norsk for bruk under installasjonen.

 

Deretter velger du Installasjon Brother’s Keeper 6.6. Installasjonen er enkel og som de fleste program. Programfilene vil bli plassert i de mapper som er satt til det på din PC. Dette trenger du ikke tenke på. Resten av installasjonen er beskrevet under Selve installasjonen av programmet.

Annet på CD-en

Installasjons-CD og på nettet finnes den beskrivelse som du nå leser. Du kan lese en PDF fil uavhengig av installasjonen (gult valg i menyen).

Der er også noen enkle vidiofilmer for enkelte tema; hvordan registere, legge til bilder, sammenligne databaser.

Velger du å åpne Veiledningen på CD-en går også veldig greit.

For å lese filer av type PDF må man ha spesielt program, f.eks. Men det kan være at enkelte ikke har installert en leser for PDF filer og da vil du kunne få Acrobat Reader.

Dette programmet kan hentes fra nettet, men det ligger en eldre versjon på CD-en som kan installeres.

CD med programvare fra andre

Normalt vil ikke disse CD-er starte automatisk så du må finne frem programfilen ved hjelp av Windows Utforsker. Forøvrig er installasjonen identisk.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS