Anbefal denne siden
 
 
 


Første trinn i oppsett av programmet

Programmet er installert og på in PC-Skjerm har du iconet  Klikk på ikonet og du får frem dette skjermbildet.

Dette bilde viser alle språk du har installert. Det språk du vil starte med markerer du. Her velger du Norsk og klikk OK. Når du bruker programmet, kan du enkelt skifte til et av de andre språkene du har installert. 

Du hopper til

 

Opplegget som her vises er en god og anbefalt standard. Du OK. (Vil du opprette mange ulike databaser, skriver du i det hvite feltet (under) om du vil opprette mange forskjellige. Trykkr Lagre for å godta det du har laget en database med dine personlige opplysninger om slekten ligger). Klikk så OK. Navnet vil vises nederst på Velkomstbildet til BK. Navnet viser hvor databasen din ligger.

Skjermbildet som nå vises forteller deg at du bør går til Fil/Oppsett av BK. Det meste av oppsettet er satt som standard, men det kan være at du ønsker å endre noe. Trykk <F1> og du vil få forklaring for alle skjermbildene i programmet. Det kan være fornuftig å ta den tiden som trenges for å se gjennom disse forklaringene, da du sikkert kommer tilbake til oppsettet av programmet ved senere anledning.

Du får frem muligheten til å sette opp programmet: når du har valgene foran deg, trykk <F1>. Følg skjermbildene i veiledningen og du har et perfekt utgangspunkt for å starte og arbeide med BK. Det eneste du trenger er å fortelle programmet at du har en registrert versjon.

Gå til menylinjen øverst til høyre på skjermen og velg Hjelp/Registreringsnummer og legg inn registreringsnummer og passord. Trykk OK. Det bekreftes at innlagt data er riktig

Legg inn Registrering-ID og Passord

Sammen med programmet fikk du en manual. På innsiden av omslaget står det oppført et passord og bruker-ID. Under hjelp fra programmets forside finner du Registreringsnummer

 

Har du foreløpig bare en uregistrert versjon, hopper du over dette punktet, men uansett bør programmet registrreres. Bruker-ID (REG) og Passord (PSWD) står på konvolutten du fikk programmet tilsendt fra USA eller i onslaget til Manualen.                

Oppsett av programmet

Programmet er satt opp med et standardvalg for de fleste kriterier. Imidlertid kan du justere disse og i tillegg sette dine egne valg. En anbefalt løsning er å bruke standarden til å begynne med.

Gå til øverst venstre og Velg Fil og deretter Oppsett. Når dette skjermbildet er på skjermen, trykk <F1> og du har kopi av alle skjermbilder med forklaring for de valgene som er satt og for dine ekstra valgmuligheter.

Datoformat

Programmet er ferdig oppsatt med datoformat 8 som betyr at du skriver inn f.eks. 17 mai 1814 eller 17051814 direkte i datofeltet. Skriver du inn 17051814 blir dette automatisk omformet til 17 mai 1814. Programmet behandler datoen riktig. Dette er viktig for bl.a. kalkulering av alder, fødselsdager etc. I utskriftene vil datoen bli presentert som 17 mai 1814 (Merk at du ikke bruker punktum etter 17). Alle datofelt har plass til 15 karakterer. Du skriver inn dato enten i tallformat eller som en blanding av tall og bokstaver.

Du er klar til å starte.

Du har hovedskjermen for BK foran deg og trykker Rediger.

Du bør na trykke <F1> hvis du lurer på noe

Hvor er min database plassert

verer her at databasen er plassert i C:\Brother's Keeper 6\Data. Det skal IKKE STÅ C:\Programfiler\...   Programfiler \ Program files er som er plasserigen hvor selve programvaren er installert.
samme som ovenfor for BK7, men nå  til C:\Brother's Keeper 7\Data.

Har du databasen plassert under   C:\Programfiler\...   \Program Files\  MÅ du flytte den til annen plass på PC-en. Gjør det før du går over til Windows Vista eller Windows 7. Gjør det nå og tar ny sikkerhetskopie av din database.
 

En mer detaljer beskrivelse av prossesn (for særlig interesserte)

Enklest og riktigst å benytte ny installasjons-CD fra Produsent, men for mange vil det også være naturlig at man laster ned programmet fra nettet for å prøve det først. For de fleste er dette veldig enkelt, men for ny PC-bruker med helt ny PC for første gang og også med Windows 7 kan det  i Windows 7 vises noen meldinger som lett kan bekymre noen og enhver.
Sett produsentens CD-en inn i CD-stasjonen og din PC vil finne CD-en. Du får en meny på skjermen. Hvis teksten ikke er norsk, velg Norsk installasjonsmeny. Underveis velger du alle de språk du skal bruke. Velg deretter Installer Brother's Keeper 6 eller Instaler Brother's Keeper 7. Denne CD inneholder også en del videofilmer og denne Installasjonsbeskrivelsen.
For mange vil Windows være annerledes enn hva vi kjenner fra før, også forskjellige fra MS Vista. Windows kjenner ikke alle programmer og har sin egen måte å tilkjennegi dette, noen som kan forvirre mange. Særlig er noen 'feilmeldinger' litt skremmende. Disse er forsøkt forklart under ikke kjente produktyer for Windows 7. Dette er tips som vil gjelde mange program.
Har du hentet ned filen fra nettet og lagret den på din PC du selv starte installasjonen ved å dobbeltklikke på installasjonsfilen (Bksetup6.exe eller Bksetup7.exe) du har lastet ned. Du kan få samme meldinger som nevntfor.

Du starter installlasjon av selve programmet og du har hjelpe underveis. Programmet foreslår alle valg og at programfilen (Bk6w.exe eller Bk7w.exe) skal plasseres under C:\Programfiler\Brother's Keeper 6\ (Norsk). Godta dette og fortsett til installasjonen er ferdig. For BK7 blir det C:\Programfiler\Brother's Keeper 7\

Du vil få et Blått Icon på din arbeidsflate. Programmet er installert på din PC, men for å opprette riktige kataloger/mapper for dine databaser starter du programmet ved å klikk på Iconet.

Programmet starter og datamapper for din database og mapper for bilder, media og 'eksterne tekstfiler' blir automatisk opprettet. Disse mappene plasseres som undermapper til C:\Brother's Keeper 6\Data eller C:\Brother's Keeper 7 Data som standard. Da har vi følgende mapper

  • \Data              Datafilene (Her plasseres databasen)
  • \Data\text       Eksterne tekstfiler (Her bør eksterne tekstfiler plasseres)
  • \Data\media   Mediafiler (Her bør tekstfiler plasseres)
  • \Data\picture  Bilder (Her bør bilder plasseres)

Nederst på første side av programmet angis hvor databasen du laget, se Oppdatering. Denne anbefaling er utgangspunkt i henhold til Oppsett av BK og tar hensyn til plassering av Biografi, Bilder og Media.

Første gang du velger Rediger får du spørsmål om hvilket språk du vil bruke og de installerte språk vises. Velg det som er riktig for deg. Klikk OK.

Forslaget her har vært å installere Engelsk i tillegg til de(t) språk du vil bruke vanlig. Det forusettes videre at du har valgt Norsk som språk. Ved å trykke <F5> får du Change Language for ekstra å velge blandt språk dy har installert.
Neste valget er programmets forslag til plassering av database.(Se hjelpefilen <F1> om hvordan du velger annen plassering av din personlige database.)
Klikk OK og du er tilbake til Velkomstbildet for programmet.

Nederst på forsiden av programmet står C:\Brother's Keeper 6\Data eller C:\Brother's Keeper 7\Data

Du skal nå registrrere din bruker-ID og passord. Gå til Hjelp / Registreringsnummer og legg informasjonen på plass og klikk OK. Du får bekreftelse at dette er riktig registrering og tilbake til programmet forside står det nå nederst Registrert versjon.

Installasjonen legger til rette en del av kriteriene i programmet, men det kan være at du vil ha det noe annerledes. Går til Oppsett av BK for å se om det er noe du vil endre, f.eks. om Datoformatet er slik du vil ha det.

Du er nå klar til å begynne å registrere dine data.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS