Anbefal denne siden
 
 
 


BK installering fra nettet

Du har ikke innstallert programmet tidligere og henter det fra nettet, f.eks. via linken til høyre.

Du har allerede en eldre versjon av program met, BK6.5 eller eldre, og vil oppdatere. Du skal du bruke en fullversjomn av programmet, dvs. du henter ned fullversjon fra høyre side på nedlasting.

Henter du bl.a. fra nettet kan det være at du fra MS Windows 7/8 får en advarsel om at programmet ikke kjenner Winddws 7, Windows 8. Dette er informasjon som vil gjelde mange program, men i dette tilfellet kan du fortsette.

Enklest er å benytte BK installert fra CD, men for mange vil det være naturlig å laster ned programmet fra nettet. For de fleste er dette veldig enkelt, men er du ny med PC og gjerne i tillegg har Win 7/8 kan det oppstå noen meldinger i Windows som lett kan bekymre noen og enhver.

Føstegangsinstallasjon benytter fullstendig versjon. Det samme gjør de som har gamle versjoner og nå skal oppdatere.

I og med at du alt har en installasjon vil installasjonsprogrammet finne  denne installasjonen og legge den nye installasjonen på riktig sted, dvs. over den du har. Dette berør ikke dine databasefiler. 

Ved senere oppdateringer kan du bare bruke oppdateringen hvis du ikke lar det gå år mellom hver gang du oppdaterer. Har du  foretatt full installering trenger du ikke å foreta oppdatering samtidig.

Det er her forutsatt at du IKKE har installer flere versjoner av programmet på forskjellige steder på din PC.

Hvor er min database plassert

verer her at databasen er plassert i C:\Brother's Keeper 6\Data. Det skal IKKE STÅ C:\Programfiler\...   Programfiler \ Program files er som er plasserigen hvor selve programvaren er installert.
Tilsvarende for BK/, men da til C:\Brother's Keeper 7Data.

Har du databasen plassert under   C:\Programfiler\...    \Program Files\  MÅ du flytte den til annen plass på PC-en. Gjør det før du går over til Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8. Gjør det nå og tar ny sikkerhetskopie av din database.

Du finner versjonsnummer og dato på programmet du bruker ved å gå til 'Hjelp' og deretter 'Om BK'. Bruk den informasjonen og følgende fremgangsmåte for avklare og melde feil om du har problemer.

Oppdatering fra nettet inneholder alltid siste versjon. Nedlastingen er "ferskvare". Det kan derfor være at en helt ny versjon har funksjoner som er beskrevet på Engelsk, men det blir vanligvis oversatt til neste oppdatering. Skjermbilder vil så langt det er mulig være samordnet med hjelpefilen, men kan også her inneholde Engelsk tekst. Hjelpefilen <F1> vil allikevel være til stor hjelp. Finner du feil, ta gjerne kontakt.

Skal du konvertere fra BK5 til BK6, bør du lese igjennom denne informasjonen.


OPPDATERINGER

Det er alltid fornuftig å ha sikkerhetskopi av din database før du foretar oppdatering.

Normalt vil en oppdatering fint gå ved å laste ned oppdfateringsfilen bkupdtF.exe. Hopper du fra eldre versjon er av BK6, lønner det seg å foreta en komplett oppdateringen ved å foreta en komplett installasjon med bksetup6.exe over eksisterende inmstallasjon.

Det lønner seg å laste ned filen til din PC og installere filen fra din PC og ikke fra nettet f.eks. i mappen for nedlastinger eller arbeidsflaten din. Ikke legg filen i mappen hvor du har programmene.

Brother's Keeper skal være avsluttet før du installerer oppdateringer. Du dobbeltklikker på filen og installasjon starter. Installasjonen forutsetter at du kun har en installasjon på din PC.
Oppdateringsrutinen finner hvor programmet er installert og vil installere oppdateringen samme sted. Har du imidlertid installert programmet flere steder på din PC, må du være aktsom ved oppdateringen og påse at programmet installeres på riktig sted. Det kan albefales at du bare har et program installert på din PC.

Har du flere programinstallasjoner, må du styre oppdateringen selv.

Når selve installasjonen er ferdig, kontrollere du oppdateringen av programmet ved å starte opp programmet på vanlig måte og gå til Hjelp fra Hovedmenyen og velge Om BK. Her oppgis nummer for installert versjon av programmet.


Annen Informasjon

Hovedsiden for oppdateringer hos produsenten
Den norske siden for oppdateringer

Har du problemer er det viktig at det gis så fyldig informasjon som mulig om feilen og dens omgivelser. Send informasjon direkte John Steed og en kopi av meldingen til BKassistanse. Det er enklest og mest sikker å få med seg alle opplysningene hvis en bruker Skjermkopi av skjermbildet.

Alternative Steder for å hente oppdatering av BK6

Det kan være at en av produsentens servere er ned så det finnes alternative steder til å hente samme filer
Hovedprogram (Første gangs installasjon) (Engelsk)) - ca 34 MB kan lastes ned her eller her.
Hovedprogram (Første gangs installasjon) (Engelsk, Norsk, Dansk, Svensk, Hollandsk)) - ca 34 MB kan lastes ned her eller her.
Hovedprogram (Første gangs installasjon) (Engelsk, Tysk)) - ca 14 MB kan lastes ned her eller her.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS