Anbefal denne siden
 
 
 


Kjøp ~ Betaling ~ Program ~ Brukerveiledning

 
Brother's Keeper er et unikt slektsprogram, produsert i USA av John Steed. Programmet leveres med flere språk, bl.a. Bokmål og Nynorsk. Programmet kan lastes fra nettet for utprøving. Som uregistrert versjon tar du programmet i bruk (etter noe utprøving), er det riktig og rimelig at DU registrerer programmet. Registrering gir deg permanent tilgang til flere funksjoner. Du kan selv laste ned programmet for utprøving og oppdatering.
Uregistrert versjon er Shareware. Dette gir deg et fullverdig program, men enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige. Registrerte data går IKKE tapt. Skal du bruke programmet fast anbefales å registrere programmet (betale full versjon til produsenten).

Uregistrert versjon (har flere begrensninger som kan sees ved at funksjoner er GRÅ og grå og dermed ikke aktive), er gratis og kan også lastes ned fra høyre side http://www.bkwin.info/.

KJØP AV PROGAMVARE DIREKTE I USA:

REGISTRERING SOM NY BRUKER (1. gangs registering) Har ikke Registreringsnummer/Bruker-ID
Du kan bestille programmet didrekte fra USA ved ordinær bestilling over Internett direkte til leverandør i USA.
Dersom du ønsker å bestille via Norge og norsk bankkonto ( se nedenfor ), eventuelle norske off.avg. kan komme i tillegg.
Direkte nedlasting fra nettet er i utgangspunkt samme program for både Uregistrert Versjon eller for oppdatering. Det trenges ikke passord eller bruker-ID.
Registrert versjon gir en rekketilleggsfunksjoner.


KJØP AV PROGAMVARE VIA NORGE:

A - Brother's Keeper 7 for Windows - Full version - Samtlige språk [CD/Minnepinne pluss Brukerveiledning (engelsk), men hjelpefiler og skjermtekster er oversatt til norsk] + bruker-id og passord [(CD/Minnepinne inneholder fullstendig program med all språk.
BK inkluderer det som trenges for å konvertere fra BK6). Det er video som viser Regostrering av personer, bruk av Kilder, Sammenligne og slå sammen databaser samt finne dubletter personer samt mye mer. Videoene har Engelsk språk. Det er også vedlagt Norsk rettledning for installasjon av program og oppsetting av programmet.]

USD 45 (inklusiv registrering) fra juni 2023 NOK 500,00
Leveransene fra USA vil alltid være siste versjon (nå versjon 7.5). Postforbindelser fra USA er rammet av Covid-19 og det kan ta 4-8 uker.

For leveranse via norsk bestilling bruk muligheten med informasjon til BKassistanser slik at vi kan få bruker-ID og passord oversendes via e-post (fra USA) og du selv kan laste ned programmet. Pakke vil uanset komme fra USA.
OPPGI om du bruker PC med CD-leser eller USB-inngang.

Brother's Keeper 7 for Windows. Programmet kjører på Win 95/98, Windows ME, Windows 2000/NT, Win XP, Vista, Windows 7, Windows 8.x og Win 10, Win11.
[CD/Minnepinne inneholder både BK6, BK7 samt Videoer for introduksjon av program og en del hjelpfunksjoner.]
Prisen inkluderer Bruker-ID og passord [nøkkelåpner til alle fuksjoner]
Det følger også med trykket brukerveiledning på engelsk.

B - Brother's Keeper 7 for Windows - og direkte kjøp [Det sendes ikke minnepinne, CD og manual i posten. Det er kun nedlasting] Skjer på følgende måte:       
Da all registrering her foregår over internett, blir det etter dette tilbudet ikke sendt noe (CD / minnepinne eller manual i posten til deg)


USD 32 ( NOK 360,00 i Norge) NB NB NB DENNE ER IKKE EFFEKTIV ENDA

Beskrivelse av rutine kommer
[Da det her bare er nedasting av installasjonsprogrammet, er der her ikke videoer og trykket manual. Men det er Brukerveiledninger på de respektive språk i programmet.]
Prisen inkluderer Bruker-ID og passord [nøkkelåpner til alle fuksjoner]
Det følger også med trykket brukerveiledning på engelsk.

Løsningen blir nok at bestillingen for denne versjonen MÅ foregår via produsentens betalings-webside.


C -
Brother's Keeper 7 for Windows - Oppdatering - for registrerte brukere [Brukerveiledning (engelsk) + CD/Minnepinne (alle hjelpefiler og skjermbilder er oversatt til norsk) (gjelder også de som er registrerte brukere med lisens for BK5 eller nyere, se også nederst på siden)]

USD 34 ( NOK 380,00 i Norge ) USB
USD 30 ( NOK 340,00 i Norge ) CD
Husk å oppgi Registreringsnummer

D - Brother's Keeper 7 for Windows - Oppdatering - for registrerte brukere [Kun CD/Minnepinne (alle hjelpefiler og skjermbilder er oversatt til norsk)]

USD 29 ( NOK 330,00 i Norge) USB
USD  (NOK 280,00 i Norge) CD 25

Husk å oppgi Registreringsnummer

E -Brother's Keeper 7 for Window - Oppdatering og Testversjon. Du laster ned programmet selv fraInternett. Det vil gi registert eller uregistrert versjon, avhengig av om du har registrert eller uregistrert versjon selv. Brukerveiledning, er den som er del av selve Hjelpefilen og som aktiveres ved brukt av <F1> (hjelpefiler og skjermbilder er i samsvar med det språk du installerer).

USD0 ( NOK 0,00 i Norge)

 

FORSENDELSEVAV PROGRAM

Programvare som bestilles over nett samt dansk manual skal sendes fra hhv. USA og Danmark. Det må derfor beregnes 1-2 uker etter at bestilling er mottatt hos disse.

VIDEOER på CD/MINNEPINNE

NB: CD/Minnepinne inneholder også program for å konvertere database fra de eldre prograversjonene FAMILY3 (DOS) og BK4 - 4.5 (DOS) og BK5 (DOS) til BK6 Windows samt Acrobat Reader. I tillegg inneholder CD og minnepinne 7 instruksjonsfilmer (Se ovenfor):
* Vis film om redigeringsskjermen (9 minutter) Vis film for Redigerskjermen
* Vis film om å legge til en kilde (5 minutter) Vis film for hvordan man bruker kilder
* Vis film om sammenligningsrutinen (14 minutter) Vis film om å sammenligne og sammenslå databaser
* Vis film om Search for Duplicate-rutinen (10 minuter) Vis film om Søk etter duplikate personer
* Vis film om bruk av Word-søk (18 minutter) Vis film om Ordsøk
* Vis film om bruk av flagg for å markere personer (8 minutter) Vis film om Flagg for å markere personer
* Vis film om bruk av FindAGrave (8 minutter) Vis film om FindAgrave

BETALING FOR PROGRAMMET ~ BRUKERVEILEDNING

Noen liker ikke å betale direkte over internett direkte til USA. Disse kan derfor betale direkte over post eller bank (nettbank) direkte til norsk bank-konto. Bruk da angitte beløp i Norske Kroner til nettbank-konto.

bankkonto 1602.54.50292 eller VIPPS 977 91 566
Otto Jørgensen
Badebakken 24
0467 Oslo
bkassistanse@norway.online.no
tfn. +47 977 91 566
Ved betaling til disse to konti SEND melding til BKassistanse om bestillingen hvor du oppgis om du skal ha Minnepinne (eller CD), samt privat telefonnummer og bostedsadresse (pakke fra USA).

Det vil ta noe lengre tid å få tilsendt Bruker-ID og passord ved betaling vi norsk nettbank enn direkte til oppgitte konto i USA.
Man får her gjerne tilsendt midlertidig bruker-ID og passord på e-post. Etter en tid kommer en liten pakke tilsendt i posten med de permanente opplysninger som SKAL legges inn i programmet.

Etter at melding med opplysninger om avsender er mottatt fra bank, sendes melding straks til produsent. Beløp overføres straks USA eller Danmark. Programm sendes direkte fra USA til den adressen som står på innbetalingen.
Dansk Brukerveiledning sendes direkte fra Danmark. Noen ganger kan dette tar tid mens andre ganger går det utrolig rask. Hva årsaken kan være, må man bare lure på!
Produsent sender varen direkte fra USA til mottaker. Både BBS og SDS, postverk og bank er innvolvert er utenfor min kontroll.
Brukere med registrert program (BK7, BK6, BK5.2 og eldre versjoner) trengerIKKEregistrere seg på nytt for å ta i bruk BK7, da Bruker-id og Passord som bruker har mottatt tidligere med programmet fra produsent, fortsatt kan brukes.

Bruker-id og passord står på innsiden av omslaget til manualen.

BRUKERVEILEDNING FOR BK DANSK BRUKERVEILEDNING BK7 tilbudspris DKK

340.00(bestillt i Norge, sendes deg direkte fra Danmark) Det er ikke laget egen norsk brukerveiledning, men alt som står i den norske Hjelpefilen (Bruk F1).

(oppdateres kontinuerlig og kan skrives ut) inneholder alt som er nødvendig. Et godt skrevet alternativ på papir er allikevel denne danskel brukerveiledning til en tilbudspris NOK 400.00 (bestill i Norge, sendt deg direkte fra Danmark).

ANDRE HANDBØKER OG HJELPEMIDLER

NFS-butikken er del av aktiviteten ved Norsk slektsforskerforening og har en rekke gode ting til sags.

DIS-butikken er del av aktiviteten ved Slekt og Data og har en rekke gode ting til sags.

 

KOMPLETT VERSJON KONTRA DEMOVERSJON

Programmet som kan lastes ned fra nettet eller via høyre siden er fullstendig program med alle egenskaper. Det er imidlertid lagt inn noen begrensninger som først aktiveres når du registrerer programmet. Dette betyr imidlertid at du ikke mister noen av de data som du har registrert i programmet under utprøving av Brother's Keeper når du registrerer programmet. Du kan få midlertidig tilgang til bl.a. funksjoner knyttet til bilder og RTF ved å følge retningslinjene som gis i selve programmet.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS