Anbefal denne siden
 
 
 


7.4

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer innebygget. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK7.0   BK7.1   BK7.2   BK7.3

 

Husk at du må ha satt at du har full Administrasjonsrettighet til BK


1. januar 2020 (7.4.7)
(NYTT)
Danske og Norske filer ble ekstra oppdatert 1. januar 2020, bl.a. ny kommuneoversikt for Norge.
Det som ble tilført i denne versjonen er filen med kommunene fra 1. januar 2020
(New) Norwegian and Danish files were updated on 01 Jan 2020.

 

27. desember 2019 (7.4.6)
(NYTT) Nå skrives FindAGrave-nummeret ut i bokrapporter nå.
(OK) Rettet et problem med Anerapport Bokformat med søsken med brukerdefinert hendelse for ekteskapshendelse og med skilsmisse på slutten viste noen ganger et barnets info for foreldrene eller søsken over dem som også var en proband.
(NYTT) Nytt alternativ for å vise skil hvis skilt i Komprimert anetr Bokser.
(OK) Rettet i hjelpeverktøyet Sammenlign to databaser. Hvis det ble endre i sekundære foreldre, viste det fortsatt blå farge på å bli slettet hvis primærforeldre ble angitt av å skulle slettes.
(NYTT) alternativet på Anetre og Bow Ties Chart: Ikke vis steder på utskriften (Do not show locations on the printout)'
(OK)Etterkommer - bolser hvis proband bare hadde 1 barn var det en ekstra linje til venstre for det ene barnet.
(New) it can print the FindAGrave number on Book reports now.
(Fixed) a problem with Ahnentafel Book with Siblings with Custom Marriage Event descriptions and with Divorce at the end, sometimes a Child showed info for the Parent or sibling above them who was also an ancestor.
(New) option to show 'div' if divorced on the Collapsed Ancestor BOX chart.
(Fixed) on the 'Compare Two Databases' utility, if change to Secondary Parents, it still showed blue color for 'to be deleted' if primary parents were set to be deleted.
(New) option on Ancestor Chart and on Bow Tie: Do not show locations on the printout.
(Fixed) on Box charts, if starting person had only 1 child, there was an extra line to the left of the one child.
(New) Norwegian and Danish files were updated on 01 Jan 2020.

 

11. september 2019 (7.4.5)
(ENDRET) Kvalitetskontroll
vil huske de to alternativene, Sorter Navn og rekkefølge barn
(NYTT)
Nytt valg i Anetre: 4 generasjoner med bilder. Veldig lik som tilsvarende 3 generasjoner med bilder.
(NYTT)
Nytt valg i Anetre: 4 generasjoner inverterte. Snudd ark slik proband blir plasser i bunn.
(Change) Quality Check will remember the two options, Sort Name and Children Order.
(New) Ancestor - 4 generations with Pictures. Similar to the previous 3 generations with Pictures.
(New) Ancestor - 4 generations inverted Pyramid with Pictures. Starting person is at the bottom.

 

12. juli 2019 ( 7.4.4 )
(OK) Hvis du bare laget etterslektstre for menn og så gjorde Familieslektsbok, var det bare mann for Familieslektsbok.
(OK) Overflyt på GEDCOM-eksport hvis en note var over 32.000 tegn.
(NYTT) Nytt alternativ for å vise Merknad på skjermen Velg person.
(OK) Rettet et problem i "Anesirkel 360* - grafikk" hvis databasen hadde over 200.000 mennesker.
(Fixed) If you did Tree chart Male only, then did Indented Book, it was Male only for Indented Book.
(Fixed) Overflow on GEDCOM export if one note was over 32,000 characters.
(New) New option to show Notes on the Select Person screen.
(Fixed) Fixed a problem on the ancestor circle chart if the database had over 200,000 people.


6. juni 2019 ( 7.4.3)
(NYTT)
Nye oversettelse til språkfilene. Finner dere feil i teksten i skjermbildene, gi beskrjed
(NYTT) Etterkommere - husholdning har barna inkludert i boksene 
(NYTT) Felles forfedre / Stamtavle har med antall mulige forfedre og hva du har så langt registrert 
(NYTT) Spill; Familienavn Scramble og Familienavn - OrdSøk 
(NYTT) Under FilBrukerdefinerte Lister er det nå kommet valg som letter arbeidet med å redeigere listene, ved f.eks flytte elementer opp og ned  slette og legge til nye elementer.
(OK) Når en tok utdrag av eller slo sammen databaser og hendelsen hadd 2 eller flere vitner, ble kun rtt vitne ble med.
(NYTT)Etterslekttre kan du nå velge ut bare kvinner eller menn
(NYTT) Under Rediger og ved tomt/blank felt for Sted, tast v eller V for å kopier stedsnavnet fra linjen under. Dette er tilsvarende som vi kan bruke " for å kopiere stedsnavnet over ned en linje. Du kan å bruke = for å kopiere stedsnavnet fra forrige person, samme hendelse inn i den personen du er på.
(NYTT) Nederst på skillekortet Søsken under Rediger ny knapp som vil vise hvilke barn i hvilken familie ved flere forhold på en foreldrepart.
(NYTT) Under Hjelpefiler / Global søk og erstatt er Endre kun stien til .. Text, Picture, Media supplert med valget Natch tilfelle
(OK) De tre hendelsen Y-DBA, mtDNA, atDNA var ikke synlig alle steder de skulle være
(New) A new translation program is available for the foreign language translators.
(New) New report: Descendant Box Chart – Household has children listed inside the box.
(New) New report: Ancestor Implex / Pedigree Collapse show number of possible ancestors and what you have so far.
(New) New Games: Surname Scramble, and Surname Word Search. Fun for reunions.
(New) New menu items on Custom Lists to move a row up or down, or delete or insert a row.
(Fixed) When doing a split or merge, if the marriage event had 2 or more witnesses, only 1 witness was copied.
(New) New: On the Descendant Tree chart, option for Male only or Female only.
(New) type only v or V in a location field to copy what is below (just like " or ' will copy what is above)
(New) on the Sibling tab, click button at bottom to see All siblings based on all marriages of both parents.
(New) "Match case" option for global search and replace of Text, Picture, Media (ignore case or match case)
(Fixed) the 3 DNA events were not showing up on Utilities, Global Event Sort 
 

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS