Anbefal denne siden

 
 
 


Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer innebygget. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK7.0   BK7.1   BK7.2   BK7.3    BK7.4

 

11. desember 2020 (7.5.5)
(OK) Løst et problem i General ToDo når du sletter en linje.
(NYTT) Kan vise både "fra" og "til" datoer på egendefinerte lister hvis datofeltet er satt til størrelse 18 eller mer, og du bruker feltnummer 100 eller mer (100 = født)
(Fixed) Fixed a problem in General ToDo when deleting a line.
(New) Can show both "from" and "to" dates on Custom lists if the date field is set to size 18 or more, and you use field number 100 or more (100 = born)

15. oktober 2020 (7.5.4)
(NYTT) Nytt alternativ for å lage innholdsfortegnelse for Slektsbok for generasjoner
(NYTT) Ordsøk, Alle felt, nytt alternativ for søk etter et bilde som er knyttet til kilden som er knyttet til en hendelse
(OK) Når du gjør Utdrag av databasen. Navnene på bildefilene som er knyttet til kilder og steder, er inkludert i BKSplitList.TXT
(NYTT) Lagt til alternativet i Sammenlign to databaser for å ikke sammenligne FindAGrave og ikke kopiere FindAGrave
(OK) Rettet en feil i hjelpeprogrammet Søk for duplikater i databasen. Noen ganger vil det slette en ekteskapsbegivenhet for personen på venstre side når du slettet folk fra listen over merkede personer.
(OK) Løst problem i Ord-søk, hvilket som helst felt, hvis du søker etter bilder, men ikke notater
(NYTT) Kildeoversikten får 4 alternativer for hvilke kolonner du skal vise (velg Alternativer), også to nye kolonner med * hvis bilder er knyttet til master eller sitering.
(NYTT) Under oppsett av BK, femte skilekort kan markeres visning av Dato lagt til endringer på Rediger
(New) New option to make Table of Contents for Register Book
(New) Word Search, Any Field, new option for search for a Picture attached to the source attached to an event.
(Fixed) When doing Split Database: The picture file names attached to Sources and Locations are included in the BKSplitList.TXT file.
(New) Added option in 'Compare Two Databases' to not compare FindAGrave and not copy FindAGrave
(Fixed) Fixed on the Utility to 'Search for Duplicated in the database': sometimes it would delete a Marriage event for the person on the left side when you were deleting people from the list of marked people.
(Fixed) Fixed problem in Word Search, Any Field, if searching for for Pictures, but not notes
(New) Source Grid has 4 options for which columns to show (pick Options), also 2 new columns with * if pictures attached to master or citation.
(New) New option on Options screen to show 'Date Added' on the Edit screen

10. april 2020 (7.5.0)
(NYTT) Et nytt visningsalternativ: Fem generasjons visning'(uder Edit) (Se http://www.bkwin.net/bk7info.htm )
(NYTT) Alternativ til å lage en innholdsfortegnelse for Anerapport bokformast.
(NYTT) Mulighet for å sende Familieslektsbok til en HTML-fil.
(NYTT) Ny liste-rapport for å finne Alle personer knyttet et bestemt sted.
(NYTT) Alternativ for å skrive ut Merknader om et sted knyttet til Slektsbok for generasjoner, Familieslektsbok, Anerapport bokformat.
(NYTT) Ny knapp på skillekort for Barne og Søsken for å vise alle barn fra alle ekteskap med begge foreldrene.
(NYTT) Anetre kan skrive ut 4 generasjoner med bilder og 'Inverterte pyramide i 4 generasjoner med bilder.(NYTT) Nytt alternativ på Etterslektstre m ed alternativ for enten bare menn eller kvinner.
(NYTT) Nytt alternativ for å vise Merknad på skjerm ved valg av person.
(NYTT) Pluss flere små rettelser for noen av diagrammer og rapporter
* A new View option: Five Generation View/Browse (see http://www.bkwin.net/bk7info.htm )
* Option to make a Table of Contents for the Ahnentafel Book.
* Option to send the Indented Book Report to a HTML file.
* New List report to find everyone attached to one specific location.
* Option for Location Notes to print on Register Book, Indented Book, Ahnentafel Book reports.
* New button on the Children tab, and Siblings tab, to 'show all children from all marriages of both parents.'
* Ancestor Chart can print '4 generations with pictures' and 'Inverted Pyramid 4 generations with pictures.'
* New option on Descendant Tree chart for Male only or Female only.
* New option to show Notes on the Select Person screen.
* Plus several small fixes for some of the charts and reports
Bestilling: https://brotherskeeperstore.stores.yahoo.net/brotkeepforw.html

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS