Anbefal denne siden
 
 
 


Brother's Keeper 6

kan hentes via høyre siden her. Det er alltid siste versjon av programmet og hentes direkte fra USA. Nyheter i oppdatering gir opplysninger om endringer i de enkelte versjonen. Er du med i den Nordiske e-postliste er erstattet av en engelsk epostliste samt Facebook.

Ønsker du ikke å installere direkte fra nettet, kan du bestille oppdaterings-CD via norsk bank-konto. CD sendes direkte fra produsent i USA til din oppgitte adresse.

Oppdatering/nyinstallasjon er som for alle dataprogram og er meget enkel. Ingen av dine registrerte data blir endret. Det er kun selve programmet som oppdateres.

Programmet som ligger for nedlasting innehollder både nye funksjoner og utbedringer. Du trenger ikke installere hver oppdatering, kun siste versjon. Men følg med på Gruppen for BK på Facebook. Oppdater etter behov, men oppdatering til siste versjon er viktig før du fremmer ønsker om nye funksjoner eller melder om feil. Registrert program gir tilgang til flere funksjoner.

Nedenfor er en oversikt over linker som kan bruke for å laste ned siste versjon. En oppdatering omfatter alltid alle tidligere oppdateringer.

Finner du feil som du mener rapportere, ta alltid utgangspunkt i siste tilgjengelige versjon og send en rapport.

Viktig! Ved første gangs installasjon (uansett språk) må alltid foreta som en fullstendig installasjon.

Har du BK5, du konvertere databasen til BK6. Dette gjør du fra BK6. Les i hjelpefilen <F1> etter at du har installert BK6.

NORSK MANUAL

Norsk Veiledning for installasjonen (følger med på installasjons-CD ved kjøp av programmet). Manual på Norsk for programmet inngår aktivt i programmet (aktiveres ved hjelp av <F1> på alle sider) for alle skjermbilder. Hver del av hjelpefilen kan skrives ut.
Dansk manual samt annen litteratur finnes under MANUALER og ANDRE HANDBØKER.

Siste nytt

Siste versjon / nytt 
BK7* 7.5.13  18. april 2023
Gå direkte til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Du velger så
"Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Der laster du ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse for å instalere programmet  

Siste versjon / nytt 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og installer. Her også for Oppdatering
fra server fra USA

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Gå derfor til produsentens webside for å laste ned direkte derfra (direkte Webside hos produsent):
www.bkwin.net  www.bkwin.com  www.bkwin.org

Noen nettlesere er ikke like 'snille'.
Noen Antivirusprogram kan også skape problem for nedlasting.

Kurs

2023 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag 23. September 2023 kl.10.00 - 15.00 GRUNNKUS

Det beregnes 3 kurs høsten 2023 i Oslo

Beregner et VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskap tilsvarende Grunnkurs) avholdes 18. november 2023 (tas forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøte blir 12. september 2023 i Oslo
Minner på brukermøter som normalt er 2. tirsdag hver måned i 2023.
Slektskafe er vanligvis siste lørdag hver måned med noen unntak.

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo
  / Akershus

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor

Kontakter

Innlegg, spørsmål osv. om Brother's Keeper sendes

Spesielle ønsker i BK ?

Problemer med BK ?

Glemt passord til bruk av BK ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS