Anbefal denne siden
 
 
 


Programmet for BK6

kan hentes fra høyre siden her eller fra produsentens side. Det er uansett samme versjon av programmet. Under Nyheter finner du opplysninger om alle endringer i ulike versjoner. På Facebook gruppen for BK kan du også be om hjep og stille spørsmål om bruken av programmet.

Ønsker du ikke å installere direkte fra nettet, kan du bestille oppdaterings-CD via norsk bank-konto. CD sendes direkte til din bopeladresse direkte fra produsent (USA).

Oppdatering/nyinstallasjon blir som å foreta en ny installasjon, bortsett fra at ingen av dine registrerte data blir endret. Det er kun selve programmet som oppdateres.

Programmet som ligger for nedlasting er alltid siste versjon og har alltid siste funksjoner og utbedringer. Du trenger ikke installere hver oppdatering, kun siste versjon. Følg med på Facebook for informasjon om oppdatering. Oppdater etter behov, men oppdatering til siste versjon er viktig før du fremmer ønsker om nye funksjoner eller melder om feil. Registrert program gir tilgang til flere funksjoner.

Nedenfor er en oversikt over linker som kan bruke for å laste ned siste versjon. En oppdatering omfatter alltid alle tidligere oppdateringer.

Finner du feil som du mener rapportere, ta alltid utgangspunkt i siste tilgjengelige versjon og send en rapport.

Viktig! Ved første gangs installasjon (uansett språk) må alltid foreta som en fullstendig installasjon.

Har du BK5, du konvertere databasen til BK6. Dette gjør du fra BK6. Les i hjelpefilen <F1> etter at du har installert BK6.

NORSK MANUAL

Norsk Veiledning for installasjonen (er del av CD-en for installasjonen og følger med ved kjøp av programmet). Manual for programmet på Norsk er ikke laget i papirutgave, men inngår som del av aktivt programm (aktiveres ved hjelp av <F1> på alle sider) for alle skjermbilder. Hver del av hjelpefilen kan skrives ut.
Dansk manual samt annen litteratur finnes under MANUALER og ANDRE HANDBØKER.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS