Anbefal denne siden
 
 
 


Konverter BK6 database til BK7

Data fra BK6 kan konverteres til BK7.
BK7 kan brukes som et selvstendig program på samme måte som for BK6. Dermed kan BK6 og BK7 brukes som to serparate program. De trenger nødvendigvis ikke ha noen forbindelse med hverandre etter konvertering.
Bruk av adskilte databaser og mapper for Picture/Text/Media Anbefales.

Konverteringen endrer ikke BK6 databasen, bildene, etc.
Det er informasjonen i databasefile som tilhører BK6 (Picture, Text, Media) som blir kopier og konvertert fra BK6 til BK7 ved hjelp av funksjon i BK7. Databasen i BK6 blir ikke endret. Det betyr at etter konverteringen har du et BK6-program og et BK7-program.

Du har mulighet for at BK7 kan utnytte og ha forbindelse med PICTURE, TEXT og MEDIA, men dette anbefales ikke. Det anbefales at bilder etc kopieres fra BK6 til BK7 ved konverteringen.
Etter konvertering er ingen direkte retur fra BK7 til BK6.

Feil du har i BK6 blir ikke bort selv om du konverterer til BK7.
Før konvertering bør du derfor kontrollere din BK6 database ved å foreta
##    Kvalitetskontroll
##    Rimelighetskontroll
##    Kontroller at Datoformatet er satt under Oppsett av BK virkelig er det du bruker ved registrering.
##    Slette ubrukte stedsnavn (rutine i BK6)
##    Slette ubrukte kilder (rutine i BK6)
##    Oppdatering av BK til siste versjon av BK6
Dette gjør du i BK6 FØR du starter med konvertering

 

Selve konverteringsprossessen er enkel.

A. Man installerer først BK7
B. Man legger inn evt. bruker-ID og passord.
C. Deretter velger man BK7 og fra Fil valget Konverter BK6 database til BK7
D. Når du skal konvertere fra BK6 til BK7 er dette enkelt.
E. Det kan nå være smart å trykke <F1> for å få opp hjelpefilen til programmet og se igjennom den for å få en forståelse av prossessen. Den er forklart med bilder.
F. Etter at du har konvertert til BK7 går du til Fil og velger Re-indekser databasen

Man har installlert programmet på en helt ordinær måte.

Man foretar de oppsettsvalg for hvordan programmet skal virke, samme rutine som i BK6.
Så herman to valg i BK7:
* Fra Fil på Velkonsiden velges Konvertere BK6 database til BK7
* Sarte ved å trykke Rediger. Du får opp et gult vindu hvor du da velger Konvertere BK6 databse til BK7
Begge overfornevnte alternativer kommer til samme plass og samme rutine, slik at man da følger denne og evt. supplert med hjelp av Hjelpefilen <F1>

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS