Biografi til: Jon Eriksen Rygg

På Stovebeten hans, som enda finnes, står årstallet 1564.