Biografi til: Nils Olufsen Veriede

Nils eide flere garder både på Sunnmøre og i Nordfjord. Han var lagrettemann.