BK6

Programmet for BK6 kan hentes fra høyre siden her eller fra produsentens side. Det er uansett samme versjon av programmet. Under Nyheter finner du opplysninger om alle endringer i ulike versjoner. På Facebook gruppen for BK kan du også be om hjep og stille spørsmål om bruken av programmet.

Ønsker du ikke å installere direkte fra nettet, kan du bestille oppdaterings-CD via norsk bank-konto. CD sendes direkte til din bopeladresse direkte fra produsent (USA).

Oppdatering/nyinstallasjon blir som å foreta en ny installasjon, bortsett fra at ingen av dine registrerte data blir endret. Det er kun selve programmet som oppdateres.

Programmet som ligger for nedlasting er alltid siste versjon og har alltid siste funksjoner og utbedringer. Du trenger ikke installere hver oppdatering, kun siste versjon. Følg med på Facebook for informasjon om oppdatering. Oppdater etter behov, men oppdatering til siste versjon er viktig før du fremmer ønsker om nye funksjoner eller melder om feil. Registrert program gir tilgang til flere funksjoner.

Nedenfor er en oversikt over linker som kan bruke for å laste ned siste versjon. En oppdatering omfatter alltid alle tidligere oppdateringer.

Finner du feil som du mener rapportere, ta alltid utgangspunkt i siste tilgjengelige versjon og send en rapport.

# Viktig! Ved første gangs installasjon (uansett språk) må alltid foreta som en fullstendig installasjon.

Har du BK5,  du konvertere databasen til BK6. Dette gjør du fra BK6. Les i hjelpefilen <F1> etter at du har installert BK6.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor