BK7

kan hentes fra høyre siden her eller fra produsentens side. Det er uansett samme versjon av programmet. Under Nytt i BK7 (257) finner du opplysninger om alle endringer i ulike versjoner. Deltar gjerne på Facebook gruppen for BK og du får informasjon om andringen direkte som e-post.

Ønsker du ikke å installere direkte fra nettet, kan du bestille oppdaterings-CD via norsk bankkonto eller direkte til USA. I begge tilfeller sendes CD direkte til din bopeladresse fra produsent (USA) sammen med Manual, Bruker-ID og passord.
For full nytte av programmet MÅ du ha registrert programmet som gir tilgang til flere funksjoner hvilket anbefales.

Oppdatering/nyinstallasjon blir som å foreta en ny installasjon, bortsett fra at ingen av dine registrerte data blir endret. Det er kun selve programmet som oppdateres.

Programmet som ligger for nedlasting er alltid siste versjon og har alltid alle siste funksjoner og utbedringer. Du trenger ikke installere hver oppdatering, kun siste versjon. Følg med på Gruppen for BK på Facebook for informasjon om oppdatering. Oppdater etter behov, men oppdatering til siste versjon er viktig før du fremmer ønsker om nye funksjoner eller melder om feil.

Nedenfor er en oversikt over linker som kan bruke for å laste ned siste versjon. En oppdatering omfatter alltid alle tidligere oppdateringer.

Viktig! Ved første gangs installasjon (uansett språk) må alltid foreta som en fullstendig installasjon.

Har du BK5,  du konvertere databasen til BK6. Dette gjør du fra BK6. Les i hjelpefilen <F1> etter at du har installert BK6.

# NORSK MANUAL
Norsk Veiledning for installasjonen (er del av CD-en for installasjonen og følger med ved kjøp av programmet). Manual for programmet på Norsk er ikke laget i papirutgave, menb inngår som del av aktivt programm (aktiveres ved hjelp av <F1> på alle sider) for alle skjermbilder. Hver del av hjelpefilen kan skrives ut.
Dansk manual samt annen litteratur finnes under MANUALER og ANDRE HANDBØKER.

# FEIL DU HAR I BK6 DATABASEN OGSÅ BLIR MED OVER TIL BK7
Feil i din database blir ikke borte selv om du konverterer.

Informasjon om oppdatering og andre forhold knyttet til BK7 vil informeres via Nytt i BK7. Feil som oppdages i BK7 skal sendes på normal måte etter retningslinjene i http://www.bkwin.info/hjelp/problemer.htmlDet er viktig at man har installert siste versjon, samt at det ved filmeldingen opppgis fullt versjonsnummer og andre vitale data om situasjonen. BKassistanse er alternativ adresse ved feilmeldinger med Store vedlegg.

Nedhenting og installasjon av siste versjonen, vil inneholdet alle aktuelle filer og ingen filer trenger å kopieres fra BK6 databasen til BK7 databasen.

# NYHET OM GEOGRAFISKE STEDER
BK7 har fått mange nyhe ting, bl.a. to ny grafer som kan være av stor interesse. Disse utnytter de data du skrive innn som sted knyttet til en persons fødsel.
Når man står i Rediger og klikker på stedsnavnet åpnes et nytt skjermbilde, hvoor du kan legge inn stedsangivelse for en fødsel.
Trykker du her på Hjelp <F1> får du Hjelpeteksten til bildet. Her er det linker til 5 filer for Land, Fylke, Komune, Sogn, Region. Disse filen brukes i forbildelse med nevnte grafer/presentasjoner. Det kan være at disse filen har mangler. Ber om at alle feil, endringer etc. rapporteres slik at filene kan rettes opp.

# OPPDAGELSE AV FEIL ELLER AVVIK
Alle slike fohold skal meldes til BKassistanse med skikkelig underlag som det er omtalt under http://www.bkwin.info/hjelp/problemer.html

# Fra BK5 til BK7
Det er ikke direkte konverteringsfunksjon fra BK5 til BK7. Det må evt. gå ved at man først konverterer fra BK5 til BK6 og så fra BK6 til BK7.
Alternativet blir da å bruke Gedcom, men da må man huske på at datoformatet som brukes ved registrering av dato i Rediger er i overensstemmelse med det datoformat som er satt i Oppsett for BK i versjon BK5.

programoppdatering BK6

Fullstendig nedlasting

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor