Hjelp og kontakt

Når du arbeider med program, kan kontakt mellom bruker, utviklere, produsent, utvikler og andre støttepersoner være viktig.

Til venstre <<<< er der meny for valg av støtte til henholdsvis program og rapporter.

For brukerne kan det ofte være vanskelig å følge med i hva som skjer av nytt og ellers å få nødvendig hjelp.

Problemer kan være knyttet til sin personlige PC eller rett og slett fingertrøbbel.

Å ha direkte kontakt med produsent, leverandør kan ofte føles vanslekig. Derfor er mange ulike muligheter lagt til rette for å bedre kontakten.

Først vil det jo være at den enkelte holder sitt program oppdatart og ved feil ser om denne feilen tidligere har fått sin løsning. Det første er den hjelp som du selv bruke for å løse problemet. En rekke forhold er beskrevet i selve programmet. i tillegg har du Hjemmesider til oversetter og produsent.

Føler du at du fortsatt sitter fast, vil det å bli medlem av den Nordiske Facebooksiden være en mulighet, i tillegg å benytte seg av de mange faddere. Er ikke det nok, kan en også benytte seg av Fjernhjelp.
Fra programmet forside, velg Hjelp / Assistanse for andre alternativer til hjelp

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor