Nyheter i BK7

Oppdatering som ligger til nedlasting vil ALLTID innholder alle tidligere oppdateringer. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK fra programmet. Til venstre, vil du finne informasjon om alle tidligere oppdateringer.

Tekster i skjermbilder legges inn i Norge etter at selve den engelske teksten og oppdateringer av programmet er foretatt. Tekstene (nynorsk og bokmål) vil dermed være på plass etter den engelske teksten er på plass. Finnner man feil i teksten sendes feilmeldinger direkte til ansvarlige for oversettelsen (se første side i norsk hjelpefil <F1>. Aktiver Nynorsk eller Bokmål for adresse til ansvarlig).

Teksten til hjelpøefilen foretas av den ansvarlige for norsk bokmål.

Teksten i Hjelpefilen kan av og til være vanskelig å forstå og det er alltid fint at det sendes tilbakemelding, slik at denne kan bearbeides. Det er også viktig at evt. feil påpekes.

Det anbefales alltid å ta sikkerhetskopi av database før alle oppdatering. Linken for nedlasting av oppdatering henter ALLTID siste versjon direkte fra USA. Hvilken versjon du har, finnes under Hjelp / Om BK fra programmets forside.

Last ned filer for FULLSTENDIG FIL for INSTALLASJON og OPPDATERING direkte fra USA via høyre side på forsiden http://www.bkwin.info.

Informasjon om oppdateringer hos produsenten tilleggsinformasjon for de som ønsker dette. Nedlasting herfra er som nedlasting fra sidene generelt; alle linker går rett til produsentens server.

Her er link til siste en oversikt over programmer notert hos Slekt og Data. Dette er eneste kjente seriøse test av nøytral tester. Flere program ble testet. Resultatene er mer av historisk betydning.

Finner du feil i programmet, send melding direkte til John Steed. Ta med versjonsnummer for programmet som omtales. Velg Help, About BK/Om BK for å se versjonsnummer (f.eks. 7.0.48).
Send kopi av meldingen til Otto Jørgensen.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor