Anbefal denne siden
 
 
 


Nyheter i Brother's Keeper

Programmet oppdatere gjevnlig med forbedringer og nye funksjoner.

Informasjon om dette og andre gode og fornuftige forhold knyttet til programmet samt informasjon om oppdateringer for nordiske forhol kommer via denn websiden, Slektsforum hos Slekt og Data, FaceBook, WikiPedia og mange andre kanaler. I tillegg er det en rekke andre kanaler og lister eller via nyhetsgrupper. Det er også opprettet en egen engelskspråklig e-epostliste.

For hele tiden å være ajour i oppdateringer, er det derfor en god idè å ha denne siden som en av dine Web-favoritter. Foruten vanlig informasjon, brukes Web-siden også til utvekling av erfaringer og tips. I tillegg er dette også riktigste kanalen hvor man i første omgang melder om feil og mangler. Det er mange deltakere på Facebook og den engelsk e-postlisten og det vil alltid være noen som kan hjelpe.
Dette er gjordt for at man skal forhindre spredning av virus og annet uhumskheter som ingen ønsker til sine PC-er.

Alle kan melde seg selv av og på, men det er hvis grad av overvåkning, slik at innlegg ut over tema til listen, risikerer å bli utestengt.,

Siste nytt

Siste versjon / nytt 
BK7* 7.5.13  18. april 2023
Gå direkte til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Der velger du
"Download Full 7.5 program (full versjon - alle språk - ca 54MB). Derfra laster du ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse for å instalere programmet  

Siste versjon / nytt 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og installer. Her også for Oppdatering
fra server fra USA

Noen synes å ha problemer med å laste ned her. Gå derfor til produsentens webside for å laste ned direkte derfra (direkte Webside hos produsent):
www.bkwin.net  www.bkwin.com  www.bkwin.org

Noen nettlesere er ikke like 'snille'.
Noen Antivirusprogram kan også skape problem for nedlasting.

Kurs

2023 - - BK7 - - Oslo
Lørdag ?. ????? 2023 Kl.10.00 - 15.00

Minner på at brukermøter og Slektskafe er også tilgjengelig 2. tirsdag hver måned i 2023 med noen unntak

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo

/Akershus

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor

Kontakter

Innlegg, spørsmål osv. om Brother's Keeper sendes

Spesielle ønsker i BK ?

Problemer med BK ?

Glemt passord til bruk av BK ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS