Ekstra funksjoner i registrert BK

gir i tillegg mange flere muligheter som ikke tilgjengelig i u-registrert versjon. Det er betydelig med detaljer som da vil være aktive. Dette er mest detaljer knyttet til rapporter og vil ikke kunne benyttes i uregistrert versjon.

Ingen av innlagte opplysninger vil bli bort ved å ta i bruk den registrerte versjonen.

Mange av funksjonene i programmet kan prøves ut i en begrenset periode. 
Det forutsettes at man registrerer programmet hvis man vil bruke det lengre. Uregistrert program vil gi et minimum av funksjoner. Ut over disse tilgjengelige funksjoner, vil registrert programmet gi tilgang til en rekke andre funksjoner og rapporter

 • Generell endring av Referansenummer
 • Velge bort personer som er yngre enn 100 år i rapportene
 • Skrive ut opptil 85 generasjoner
 • Skrive ut rapport med partall eller oddetall
 • Skrive ut rapport med start på bestemt sidetall
 • Skrive ut anetavle med 3 generasjoner med bilder
 • Skrive ut anetavle med 6 generasjoner
 • Skrive ut anetavle med 7 generasjoner m/begrenset omfang av opplysninger om de to siste generasjonene
 • Skrive ut anetavle med 7 generasjoner med all informasjon
 • Skrive ut anetavle i halvvifteformat
 • Skrive ut bilder i alle rapporter
 • Skrive ut statistikk
 • Skrive ut beskrivelse om Steder som del av Gruppe/Indivinrapport
 • Skrive til RTF-format med automatisk generering i bokformat i f.eks. Word, WordPerfect, AmiPro av de fleste rapporter
 • Lage Familiegrupperapport som HTML formater (for hjemmesideplassering)
 • Lage Anetre som HTML formater (for hjemmesideplassering)
 • Kombiner Familiegrupperapport og Anetre i HTML format (for hjemmesideplassering)
 • Lage egne definerte hendelser om de ikke skulle være definert i programmet
 • Vise og skrive ut alle bilder Kontroll av alder i forhold til andre slektninger
 • Eksportere GEDCOM en fullstendig gren (eller deler) (alle aner pluss alle etterkommere av disse)
 • Eksportere GEDCOM basert på forskjellige kriterier som du selv setter sammen
 • Eksportere GEDCOM basert på egendefinerte utvalgskritereier
 • Importere GEDCOM fra alle standardprogrammer, men også for å løse en del problemer fra enkelte programmer
 • Eldste ane i hver gren, også med tanke på DNA
 • Noen nye grafiske rapporter på aner, samt slektens opphav
 • Lage PALM database for de som har PALM Sette flagg på enkelt personer og/eller grupper av personer
 • Importere kommaserparert fil/database (kommer)
 • Slå sammen databaser med personkontroll
 • Sammenligne og slytte data trinnvis med full styring av prosessen
 • Dele opp databasen i fullstendig gren (alle aner pluss alle etterkommere av disse)
 • Soundex i ordsøking Sikkerhetskopi over flere disketter i komprimert format
 • Sikkerhetskopi direkte til en CD-R/RW (krever Windows XP eller nyere)
 • Multimedia
 • Forskerbok
 • Finne dubletter i databasen med bruker kontroll
 • Slå sammen to databaser medbrukerkontroll
 • I tillegg vil det stadig komme større ellemindre tillegg
Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor