Kjøp og registrer BK ~ Veiledning

Brother's Keeper er et unikt slektsprogram, produsert i USA av John Steed. Programmet leveres med flere språk, bl.a. Bokmål og Nynorsk. Programmet kan lastes fra nettet for utprøving. Som uregistrert versjon tar du programmet i bruk (etter noe utprøving), er det riktig og rimelig at DU registrerer programmet. Registrering gir deg permanent tilgang til flere funksjoner. Du kan selv laste ned programmet for utprøving og oppdatering.
Uregistrert versjon er Shareware. Dette gir deg et fullverdig program, men enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige. Registrerte data går IKKE tapt. Skal du bruke programmet fast anbefales å registrere programmet (betale full versjon til produsenten).

Uregistrert versjon (har flere begrensninger som kan sees ved at funksjoner er GRÅ og grå og dermed ikke aktive), er gratis og kan også lastes ned fra høyre side http://www.bkwin.info/.

KJØP AV PROGAMVARE VIA NORGE:

Brother's Keeper 7 for MS Windows - Full version - Samtlige språk [CD/Minnepinne pluss Brukerveiledning (engelsk), men hjelpefiler og skjermtekster er oversatt til norsk] + bruker-id og passord [(CD/Minnepinne inneholder fullstendig program med all språk.
BK inkluderer det som trenges for å konvertere fra BK6). Det er video som viser Regostrering av personer, bruk av Kilder, Sammenligne og slå sammen databaser samt finne dubletter personer samt mye mer. Videoene har Engelsk språk. Det er også vedlagt Norsk rettledning for installasjon av program og oppsetting av programmet.]

USD 45 (inklusiv registrering) fra juni 2023 NOK 500,00
Leveransene fra USA vil alltid være siste versjon (nå versjon 7.5). 

For leveranse via norsk bestilling bruk muligheten med informasjon til BKassistanser slik at vi kan få bruker-ID og passord oversendes via e-post (fra USA) og du selv kan laste ned programmet. Pakke vil uanset komme fra USA.
OPPGI om du bruker PC med CD-leser eller USB-inngang.

Brother's Keeper 7 for Windows. Programmet kjører på Win 95/98, Windows ME, Windows 2000/NT, Win XP, Vista, Windows 7, Windows 8.x og Win 10, Win11.
[CD/Minnepinne inneholder både BK6, BK7 samt Videoer for introduksjon av program og en del hjelpfunksjoner.]
Prisen inkluderer Bruker-ID og passord [nøkkelåpner til alle fuksjoner]
Det følger også med trykket brukerveiledning på engelsk.

KJØP AV PROGRAMMET DIREKTE FRA USA 

REGISTRERING SOM NY BRUKER (1. gangs registering) Har ikke Registreringsnummer/Bruker-ID
Du kan bestille programmet direkte fra USA ved bestilling over Internett direkte til leverandør i USA.
Dette er bestilling direkte til USA, hvor du selv bestiller følger opp bestillingen som vanlig bestilling til utlandet.

USD 45 Brother's Keeper 7.5 for Windows - for new users - the Full version with printed manual and disk (new registration)
Her kjøper du programmet utenfor den avtalen jeg har inngått med produsenten.       
Da all registrering her foregår over internett, blir det etter dette tilbudet ikke sendt noe (CD / minnepinne eller manual i posten til deg)

USD 32 Brother's Keeper 7.5 for Windows - for new users - the Full version - Download
USD 24 Brother's Keeper 7.5 for Windows - Update price (with printed manual & disk) - for registered users (update with manual)
USD 19 Brother's Keeper 7.5 for Windows - Update price (disk only - no printed manual) - for registered users (update disk only)
USD 15 Brother's Keeper 7.5 for Windows - Update price (Download Only) - for registered users download update

Husk å oppgi Registreringsnummer

OPPDATERING AV PROGRAMMET

USD 0 ( NOK 0,00 i Norge) Oppdatering av programmet skjer normalt ved at du selv henter ned programmet fra Produsentens Webside. Den siden finner du ved enten å velge høyre side av denne weben eller ved å velge Hjelp / om BK  og der velge produsentens webside.
Skal du ha tilsendt programmet, må velge  kjøp fra USA (se ovenfor).
Brukerveiledning, er den som er del av selve Hjelpefilen og som aktiveres ved brukt av <F1> (hjelpefiler og skjermbilder er i samsvar med det språk du installerer).

FORSENDELSE AV PROGRAM I POSTEN

Programvare som bestilles over nett samt dansk manual skal sendes fra hhv. USA og Danmark. Det må derfor beregnes 1-2 uker etter at bestilling er mottatt hos disse.

VIDEOER på CD/MINNEPINNE Disse kan være fornuftige å studere

NB: CD/Minnepinne inneholder også program for å konvertere database fra de eldre prograversjonene FAMILY3 (DOS) og BK4 - 4.5 (DOS) og BK5 (DOS) til BK6 Windows samt Acrobat Reader. I tillegg inneholder CD og minnepinne 7 instruksjonsfilmer (Se ovenfor):
* Vis film how to use Edit (9 minutter) Vis film for Redigerskjermen
* Vis film how to use sources (5 minutter) Vis film for hvordan man bruker kilder
* Vis film how to compare two databases (14 minutter) Vis film om å sammenligne og sammenslå databaser
* Vis film how to Search for Duplicates (10 minuter) Vis film om Søk etter duplikate personer
* Vis film how to use Word Search (18 minutter) Vis film om Ordsøk
* Vis film how to use Flags to mark persons (8 minutter) Vis film om Flagg for å markere personer
* Vis film how to use FindAGrave (8 minutter) Vis film om FindAgrave

BETALING AV PROGRAMMET
Bestiling direkte til USA

Noen liker ikke å betale direkte over internett direkte til USA. Disse kan derfor betale direkte over post eller bank (nettbank) direkte til norsk bank-konto. Bruk da angitte beløp i Norske Kroner til nettbank-konto.

Bestiling via ordinær nettbank i Norge         
bankkonto 1602.54.50292 eller VIPPS 977 91 566
Otto Jørgensen
Badebakken 24
0467 Oslo
bkassistanse@norway.online.no
tfn. +47 977 91 566
Ved betaling til bank eller VIPPS SEND uansett en melding (epost) til BKassistanse om bestillingen,  hvor du oppgir om du skal ha Minnepinne (eller CD), samt privat telefonnummer og bostedsadresse (pakke fra USA). B estinng/betaling over VIPPS går vanligvis raskest.

Det vil ta noe lengre tid å få tilsendt Bruker-ID og passord ved betaling vi norsk nettbank enn direkte til oppgitte konto i USA.
Man får her gjerne tilsendt midlertidig bruker-ID og passord på e-post. Etter en tid kommer en liten pakke tilsendt i posten med de permanente opplysninger som SKAL legges inn i programmet.

Etter at melding med opplysninger om avsender er mottatt fra bank, sendes melding straks til produsent. Beløp overføres straks USA eller Danmark. Programm sendes direkte fra USA til den adressen som står på innbetalingen.
Dansk Brukerveiledning sendes direkte fra Danmark. Noen ganger kan dette tar tid mens andre ganger går det utrolig rask. Hva årsaken kan være, må man bare lure på!
Produsent sender varen direkte fra USA til mottaker. Både BBS og SDS, postverk og bank er innvolvert er utenfor min kontroll.
Brukere med registrert program (BK7, BK6, BK5.2 og eldre versjoner) trengerIKKEregistrere seg på nytt for å ta i bruk BK7, da Bruker-id og Passord som bruker har mottatt tidligere med programmet fra produsent, fortsatt kan brukes.

Bruker-id og passord står på innsiden av omslaget til manualen.

DANSK BRUKERVEILEDNING BK 

550.00 (bestillt i Norge)

Det er ikke laget norsk brukerveiledning I papirformat. Norsk utgave ligger i programmet , tilgang via Hjelpefilen (Bruk F1). (oppdateres kontinuerlig og kan skrives ut) inneholder alt som er nødvendig.

Et godt skrevet alternativ på papir er allikevel denne danskel brukerveiledning til en tilbudspris DKR 400.00 (bestill i Norge, sendt deg direkte fra Danmark).

ANDRE HANDBØKER OG HJELPEMIDLER

NFS-butikken er del av aktiviteten ved Norsk slektsforskerforening og har en rekke gode ting til sags.

Slekt og Norge-butikken er del av aktiviteten ved Slekt og Data og har en rekke gode ting til sags.

KOMPLETT VERSJON KONTRA DEMOVERSJON

Programmet som du lastes ned ved et klikk på høyre siden er fullstendig program med alle egenskaper. Det er imidlertid lagt inn noen begrensninger som først aktiveres når du registrerer programmet. Dette betyr imidlertid at du ikke mister noen av de data som du har registrert i programmet under utprøving av Brother's Keeper når du registrerer programmet. Du kan få midlertidig tilgang til bl.a. funksjoner knyttet til bilder og RTF ved å følge retningslinjene som gis i selve programmet.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor