Compression Buffer Size

Q There is a problem with the Compression Buffer size for Btrieve. Contact John Steed.

English

If it says there is a problem with the compression buffer, then here is the fix.

Pick Start, Run, REGEDIT
That will start Regedit
Click the plus before Local Machine
Click the plus before Software
Click the plus before Btrieve Technologies
Click the plus before Microkernel Engine
Click the plus before Version 6.15
Then open the Settings folder.
Then on the menu pick Edit, Delete
Pick yes to delete the settings for Btrieve key.
Then close Regedit
Then run BKSETUP6.EXE or BKSETUPE.EXE (the full version, not BKUPDATE)
That will install those settings again.
Then stop Windows and Restart the computer so it reads the new settings.

Norsk

Velg Start, Run, REGEDIT
Det vil starte opp Regedit
Klikk på plusstegnet foran Local Machine
Klikk på plusstegnet foran Software
Klikk på plusstegnet foran Btrieve Technologies
Klikk på plusstegnet foran Microkernel Engine
Klikk på plusstegnet forane Version 6.15
Åpne så mappen for Settings.
Velg så menyen Edit, Delete
Velg YES/JA for å slette "settings for Btrieve key".
Lukk deretter Regedit
Kjør deretter BKSETUP6.EXE or BKSETUPE.EXE (Full fileversjon, ikke BKUPDATE)
Det skulle installer innstillingene igjen.
Stans maskinen og Windows og restart maskinen for å lese inn det nye instillingene.

 (Opphav: Steed 6 Feb 2005)

Hvis ikke dette virker, se Problemer ? og dokumenter hele feilsituasjonen på et Word-document, da dette skal oversettes og sendes produsenten for evt. utdypende hjelp.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2023
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag 13. april 2024 kl. 10.00 - 15.00 VIDEREGÅENDE KURS

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 14. mai 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (27.01.2024).

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor