Kontaktadresser

Kontaktadresser

Som kjent er Brother's Keeper utviklet i USA og ansvarlig for dette er John Steed.

For ikke å belaste produsent og mange andre instanser unødvendig, er det opprettet en egen e-postliste som alle anbefales å bruke i størst mulig grad. I tillegg finnes en rekke faddere som hjelper til. Skulle dette ikke løse problemet har vi ågså en løsning med Fjernhjelp.
Men av og til er ikke dette løsningen når du har problemer. Da kan en direkte henvendelse være grei ved problemer. Under problemer ? er det listet opp en del tips om løsninger, men også henvist til en del opplysninger du som bruker bør ha klart for deg allerede før du henvender deg.

Noen ganger kan det også være at du har et ønsker til endringer i programmet. Disse er hjertlig velkomne og gjør ofte programmet bedre.

Dressen finnes ved å bruke Brother' Keeper og fra programmet forside, velge Fil / Assistanse. Der er adressene oppgitt og ved å bruke respektive kanpper aktiveres også aktuell programvare.

Det Norske ansvaret for programmet er tillagt

Otto Jørgensen
Badebakken 24
N-0467 Oslo
Norway
Tfn +47 977 91 566

som også står for versettelse av bokmål til hjelpefil og skjermtekster. Den nynorske oversettelsen av skjermtekstene er foretatt av

Thor Bernhard Tobiassen
Ekerhovd
N-5353 Straume
Norway
thtobias@online.no

Adressen til John Steed er

Brother's Keeper
6907 Childsdale Ave
Rockford, MI 49341
U.S.A
brothers_Keeper@msn.com
www.bkwin.com
www.bkwin.net
www.bkwin.org

På norsk side bruker Fadderlisten og hjelpen fra både Websiden og Hjelpefilen <F1> i seleve programmet. I tillegg finnes Engelsk Språklig e-postliste.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor