Problem med Program eller Rapport ?

Når du har problemer eller oppdager feil er det vanligvis også en feilmelding som forteller mer om feilen. Det er alltid viktig å ta vare på slike feilmeldinger da disse også har informasjon som kan bidra til å utbedre feilen raskere. Det kan også være at du har et rapportproblem eller andre ting som det er ønskelig å få en løsninbg på. Noen feil er omtalt under Feilmeldinger med løsning.
Noen feilsituasjoner er også omtalt i hjelpefilen <F1> til programmet.
Gir ikke dett løsning, bør problemet meldes inn raskest mulig. For å få best, raskest mulig respons på problemet, er det fornuftig å oppgi en del primære oppgaver om din egen situasjon, f.eks. versjon av BK.

Som hjelp har du tilgang til en rekke informasjoner som vil bidra til at du selv klarer å løse ditt problem.

Generelt er det bedre å gi for mye opplysninger enn for lite. For lite opplysninger betyr bare mye korrespondanse frem og tilbake før en kommer til selve behandling av problemet

 1. Har du skrevet inn bruker-id og passord i programmet slik at det viser Registrert versjon nederst på første side av programmet. Uregistrert versjon har noen begrensninger i funksjonaliteter.
 2. Kvalitetskontroll av programmet kan rette noen feil, men ha ekstra sikkerhetskopi av databasen før funksjonen kjøres. Se mer om dette i hjelpefilen <F1>. Her beskrives noen situasjoner som kan oppstå.
 3. Din feilårsak kan være utbedret i en nyere versjon. Se derfor på oppdatering og last ned og oppdater programmet. Alle oppdateringer beskriver hvilke rettelser, forbedringer og endringer som er foretatt. Siste versjon inneholder alle tidligere oppdateringer i programmet.
 4. Før du melder en feil, bør du vite hvilken versjon av programmet du bruker. Dette finner du under Hjelp / Om BK fra programmets Meny linje. Ha derfor alltid siste versjon installert før du melder feil.
 5. Ved siste oppdatering (31. mars 2024) er det når under Fil / Oppsett av BK under 1. skillekort et valg som gjør at det  på forsiden av programmet står hvinken versjon du bruker. Det er nå 7.5.15.
 6. Under Hjelp finnes beskivelse av en rekke situasjoner o.l. og hva du selv kan gjøre.
 7. Ta alltid gjevnlig sikkerhetskopi av din database. Får du feil ta en ny sikkerhetskopi av din database og oppdater programpakken med siste versjon og se om feilen er borte. Ved dette forsøkek, hent alltid ned fullversjon og installer den over eksisterende installasjon.
 8. Hvilken versjon av Windows bruker du? XP, Vista, Win7, Win 8/8.1, Win 10 og Win 11 eller senere versjoner? Dette må angis ved feilmelding
 9. Hvor er databasen plassert? (Står nederst ned på første side av programmet)?
  Plassering står på forsiden av Velkomstbildet ved siden Antall personer og Antall familier.
  Er din database plassert under C:\Program Files\ eller C:\Programfiler\ ?  Flytt databasen til mer egnet sted på datamaskinen, f.eks. C:\Brother's Keeper 6\Data\ eller C:\Brother's Keeper 7\Data\ (avhengig av versjon. Dette er ikke programmet (forskjell på program og database). Gjør dette selv om du har XP. Særlig viktig om du har ny versjon av Windows.
  Det viktige å merke seg hvor databasen IKKE skal ligge.
 10. Satte du opp programmet etter anbefalingen i Oppsett av programmet, se Fil / Oppsett av BK eller har du glemt dette. Se hjelpefilen <F1>
 11. Under oppsett av programmet under RTF/annet se dette med alfabetisk indeks
 12. Ved utskriftproblemer, kan det være greit å teste rapportene med forhåndsvisning. Noen rapporter kan ikke forhandsvises, men de kan evt. skrives ut som PDF. Det sparer papir og blekk.
 13. Er driverne for skriveren oppdatert? Hvilken type skriver er i bruk?
 14. Lastet du ned programmet og lagret det på din PC før du installerte? Fungerer ikke programmet etter instasjonen, kan det være en ide å laste ned programmet igjen. Hvis ikke, hent herfra og foreta en fullstendig installasjon over eksisterende installasjon.
 15. Når virket programmet sist og hva har du foretatt senere tid med din PC eller programmet (også andre program)?
 16. Har du installert nye program etter at du installerte BK. Foreta en ny installasjon av BK på nytt. Last da ned fullversjonen av programmet. Lagre det på din datamaskin og start så etterpå installeringen ved å installere den filen du hentet ned. Benytt de valg/forslag som selve installasjonsprossessen foreslår.
 17. Hva viser oppsett av programmet? (sammenlign skjermbildene under Fil/Oppsett av BK med de skjermbildene du har i hjepefilen for Oppsettet <F1>
 18. Ved rapportfeil, kan det være gunstig å se hva dine valg viser. Har du valgt rikti for den aktuelle rapport? Hvilke feilmeldinger har du eller hva forventet du å se. Disse valgene må du dokumentere, se nedenfor.
 19. Re-indekser databasen
 20. Påse at du har administrasjonsrettigheter til programmet og database
 21. Ikke ha filer som er satt med "read-only"
 22. Hvis du må sende inn skjermkopier og annen dokumentasjon, bruk BKassistanse se nedenfor om dokumentasjon.
 23. Har du installert flere utgaver av BK på forskjellige steder på maskinen?
 24. En viktig årsak til at det bes om skikkelig og samlet dokumentasjon er at dette sansynligvis også skal oversendes til produsenten (USA) og dermed må det også oversette til engelsk.

 

Det kan være at du ikke klarer å løse dette selv og trenger hjelp i tillegg. Her er det mange som kan bidra og du kan få hurtigere svar, da 'alle hjelper alle' og 'alle lærer av alle'.
Beskriv som ovenfor mest mulig om problemet. Manglende informasjon, gjør bare at en allikevel må spørre etter helt opplagte informasjon som du vet og ikke trenger kunnskap for å informere om (Se spørsmålene ovenfor).

Er problemet meget vanskelig og du ikke finner løsningen via <F1>, Feiltipsene. Det kan det være at feilen må sendes videre til produsent. Det er allikevel viktig med omfattende dokumentasjon.
Send all dokumentasjon samlet som VEDLEGG. Legg ved alle feilmeldinger ved bruk av skjermkopi som du limer inn i et dokumet i Word eller RTF. Hele historien skrives inn fortløpende med status for programmet, alle skjermkopier med nødvendig opplysninger om hva, hvor, hvordan. Dette fordi at dine merknader må oversettes overfor produsenten før det videresendes.

Etter at feilen har vært tatt opp opp uten løsning og det er så mye vedlegg, kan det være relevant at saken sendes til BKassistanse. Saken må da dokumenteres skikkelig som nevnt ovenfor med bl.a. skjermkopier av alle feilmelding og ellers oppsett og andre ting som kan være relevante for saken.

 1. Saken med alle relevante opplysninger må tas med. Dersom du må sende inn melding vedlagt skjermkopi av feilmeldingene, vedlegg eller annet skal det sendes til BKassistanse
 2. Virket det med forrige versjon av programmet?
 3. Har du installert noe program etter at du sist hadde et vellykket resultat?
 4. Er det kjørt kvalitetskontroll av databasen?
 5. Er det feil i knytting mellom personer, kjør også Kvalitetskontroll, men lag også oversikt over ikke-linkede personer og grupper.
 6. Skriv ALLTID et skikkelig god og klar tekst i Tema/Subject på selve meldingen og ikke bare Feil eller Feilmelding eller BK. Slike overskrifter forteller lite og ingenting om hva dette dreier seg om.

Dokumentasjon av innsending

Når du skal sende inn dokumentasjon som beskriver problemet, MÅ du ha med alle opplysninger. Ord kan være meget bra, men kan du beskrive dette ved hjelp av skjermbilder, er dette et stor pluss. Derfor ønsker jeg at du beskriver situasjonen i er Word-document og bruker som tillegg skjermkopier som viser situasjoner og dataplassering etc. Dette inkluserer også feilmeldinger og når disse har oppstått. Ofte kan det være at den informasjonen du lager skal videre til produsent og det er da lettere for meg å supplere med den nødvendige engelsk tekst.

Skjermdopi av det aktive bildet, f.eks. av en feilmelding får en lettest ved å klikke på feilmeldingen. Deretter holde nede <AltGr> samtiding som man trykker <PrtScr>. Da har man kopiert aktuelle skjermbilde (feilmelding) til 'musa' og når en så forflytter seg til det åpne Worddokumentet kan en trykke <Ctrl>+<V> (Lim Inn) og man limer inn bildet i dokumentet.

Det kan være at du må sende inn Skjermkopi av oppsettet du har for programmet (ikke av hele PC-Skjermen) og diverse skjermbilder.
Måten du lager skjermkopi er forklart i hjepefilen til BK. Lim disse inn i et Word-documtnet og skriv om hele situasjonen der. Det kan være at alt du har skrevet samt skjermbilder må oversettes og sendes produsenten. Så gjør du dette klart og tydelig med en gang, går behandlingene så mye raskere

Fjernhjelp (om nødvendig)
Har du behov for ekstra god hjelp med maskinen og en ikke har noen i nærheten som kan hjelpe, har vi en BK-bruker som kan hjelpe deg ved bruk av Fjernhjelp. Det er et godt alternativ.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor