Forslag til innhold i kurs

Det er ofte spørsmål om kurs og hva disse bør inneholde. Dette vi ofte variere over hvor mange timer man vil ha et slik kurs og hvordan man disponere disse. Erfaring viser også at hvis man putter for mye detaljer inn i kurset, så man glipp av vesentlige deler. Det er derfor bedre å gå litt rolig fremover slikt at man får med seg det viktigste.

Nedefor er noen kurs slik jeg har erfart disse å være effektive. Varigheten er vanligvis ca 4 timer


** Grunnkurs i Brother’s Keeper

Installasjon av programmet fra nett/minnepinne samt oppsett av program med viktigste parameter

 • Installasjon av programmet fra nett/minnepinne samt oppsett av program med viktigste parameter
 • Konvertere fra BK6 til BK7 (om nødvendig)
 • Registrere personer, knytte familierelasjoner (partner, barn, foreldre m.m.)
 • Hvordan knytte kilder til Person/data, (bosted)
 • Hvordan knytte bilder til Person/data
 • Sikkerhetskopiering av data til minnepinne.
 • Forhåndsvisning av rapporter
 • Søkemetoder i programmet
 • Osv

Deltaker MÅ ha noen kunnskaper i bruk av sin PC med Windows.
Vi slipper da å foreta helt grunnleggende forklaringer på bruk av PC samt at vi vil komme lengre med å gjennomgå og bruke selve Brother’s Keeper.

Deltakerne tar med seg sin egen datamaskin.  Har du ikke egen PC, må en beregne å sitte ved siden av en som har eller bare følge med og selv notere.

Datamaskinen må ha installert Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8.x, Win 10/11 (32/64) eller nyere.

Det er ØNSKELIG at du har med persondata på noen personer som du kan registreres.
Ønskelig med internett. Det er ønskelig at man har med en minnepoinne (sikkerhetskopiering).

Har du Mac eller annet,
maskinen din være innrettet slik at den kan kjøre normal Windows. Det forutsettes at deltaker selv har disse kunnskapene.

Programmet (uregistrert) deles ut. Det gis hjelp til å installere programmet, klart for bruk. Vi bistår/ordner med å anskaffe (kjøpes/bestilles) registrering av programmet fra produsenten.
Kurset baserer seg i hovedsak på den uregistrert versjon av programmet. Men det du registrerer går ikke tapt når du anskaffer registrert versjon. Registrert versjon vil gi brukeren større glede og muligheter i programmet.

Flere opplysninger om siste programversjon, se  Nyhet i BK

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

** Videregående kurs 1 i Brothers Keeper

 • Kilder og Kildekortet
 • Hvordan knytte kilder og bilder til data/hendelser
 • Installert siste versjon av BK7.5 er nødvendig
 • Knytte bilder til dataene
 • Knytte Folketelling (bosted) til dataene
 • Knytte kilder fra kirkebok til hendelse
 • Knytte opplysninger fra et skifte til person
 • Noen rapporter (f.eks. slektens opprinnelse, Slektsforhold - Bokser. 
 • Forhåndsvisning av rapporter
  Lage rapporter i txt, PDF, RTF og MS Word
 • Søkemetoder i programmet bl.a. ordsøk, persomnsøk
 • Det er ønskelig å vite hvilke rapporter som er ønskelig
 • Tilfeldigvalgte rapporteksempler.

Deltaker MÅ være kjent med PC og medbringe denne. 
Det forutsettes også at du har arbeidet noe med programmet.
Det er en fordel at bruker har en registrert versjon av programmet.
Ta med minnepinne for sikkerhetskopiering.

Det FORUTSETTES at DU har installert minimum versjon 7.5 m.a.o. at du har oppdatert program. Det tas ikke hensyn hvis du har eldre versjon av BK.
Vi slipper da å bruke tid (på bekostning av øvrige kursdeltakere) med å oppdatere din maskin.
Har du ikke oppdatert program og ikke klarer dette selv, bør du stiller på et brukermøtene hvor vi kan hjelpe til med oppdatering av programmet.

Flere opplysninger om siste programversjon, se  Nyhet i BK

Kurset vil gi mest utbytte dersom du har en registrert versjon og har installert MS Word, da noe av rapportene går mot bruk av Word, bilder og tilhørende lenker. Du bør da lagt inn Reg.nr og passord som du fikk fra produsenten.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

** Videregående kurs 2 i Brothers Keeper

Tema:

* Noe registrering av data
* Noe ordsøk og lister
* Legge til Kilder
* Legge til Bilder
* Rapporter
* Lister

Deltaker må være kjent med PC (det er ikke tilgjengelige Kurs-maskiner), mao at du kan bruke PC-en noe, slik at man slipper å foreta helt grunnleggende PC-bruk. Vi vil da komme lengre med å lære selve slektsprogrammet.
Kurset forutsetter at brukerne har installert Brother’s Keeper.

Det forutsettes også at du har arbeidet noe med programmet.

Du MÅ ha rimelig oppdatert versjon av BK på din maskin (ikke eldre enn 3 mnd). Da slipper vi å bruke tid (på bekostning av andre kursdeltakere) til å oppdatere din maskin. Har du ikke det, bør du stiller på et brukermøte for å få hjelp til oppdatering om du ikke klarer dette selv.

Flere opplysninger om siste programversjon, se  Nyhet i BK
For full nytte av kurset nå versjonen av BK være registrert versjon. Du bør fortrinnsvis ha installert MS Word

Det er ønskelig at du tar med noen egne skrivbare CD-er for sikkerhetskopi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Andre kurs:

Tilpassede kurs
Det lager også kurs som tilpasses de behov som er tilstede

Brukermøter
Dette er veldig viktig slik at problemstikllinger kan bli tatt opp og at brukerne blir avhjulpet med de problemer som er knyttet til programmet

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor