Rapport Eksempler

Eksemplene er laget med forskjellige versjoner av både BK, Word, RTF, JPG, BMP, PDF og vil variere, men disse ulike programmene vil også, på sammen måte som BK ha flere muligheter enn hva som kan vises. Har du ikke mulighet til å lese PDF (mangler muligheten), kan nødvendig program lastes gratis ned fra nettet. Dette er et program som også er brukbart i mange sammenheng og alle bør ha dette installert på sin PC. Alle har ikke slikt program; et godt program er Acrobat Reader som du selv laster ned og installerer via nettet.

De fleste rapporter kan utvides og forenkles med detaljer av data. Til dette anbefales at man ser beskrivelsen for hver repport.

HTML - index (forside)

Produsenten gar en side hvor det er vist en del rapporter og grafikk.
Øverste delen viser eksempler laget JPG og nederst som PDF

 

ENGELSK NORSK
Descendant Etterkommere
Descendant Tree chart

Etterslektstre  
JPG 
PDF

Descendant Box Chart  Etterkommer Boksformat 
JPG med bilde  PDF med bilde
Descendant Etterkommerrapport  
Etterkommere - Generasjoner med biografi og bilder
PDF 
4 family box chart  4 familier - bokser
Register book  Slektsbok for generasjoner 
PDF
Generasjoner med biografi og bilde (PDF)     Register book

 

 
Indented book  Familieslektsbok
Etterkommere - slektsbok med biografi og bilder (PDF)
Count of descendants  Antall etterkommere
Descendant (Marriage Records)  Etterlommer (Elteskap - Register)
Descendant Circle Chart  Etterkommer Sirkel - Grafikk
Descendant Spirit Chart  Etterkommer Tidspiral - Grafikk
   
Ancestor 
Aner 
Ancestor chart 

Anetre 
(4 gen) JPG  (4 gen) PDF
(3 gen) med bilde PDF
(4 gen) HTML
Collapsed ancestor  Komprimert anetre 
Sammenfallende (GIF)
Collapsed ancestors included duplicate ancestors if cousin marriages Komprimert anetre inkludert doble aner ved ekteskap mellom nære slektninger
PDF
Timeline Tidslinje 
Ahnentafel book  Anerapport i bokformat 
Aner - generasjoner med biografi og bilde (PDF)
Ahnentafel custom list Anerapport brukerdefinert
med tilpasninger (TXT/HTML)
Ancestor box chart Anetre med bokser
3 generations with pictures 3 generasjoner med bilde
4 generations 4 generasjoner
4 generations with pictures 4 generasjoner med bilder
5 generations 5 generasjoner
6 generations 6 generasjoner
7 generations with limit information the 2 last generation 7 generasjoner med begrenset informasjon i siste 2 generasjoner
7 generations with full information 7 generasjoner med full informasjon
Multiple page linked charts Flersidig sammenhengende kart
generations generasjoner
Ancestor Fan Chart Anetre vifte

Origins Graphic Chart

 

Ancestor Circle Summary  
End of Line Ancestor List  
   
   
Lists
Lister
Alphabetical report  Alfabetisk rapport
Numerical report  Numerisk rapport
Ref Num order report Brukerdefinert (Ref) - rapport
Word search report Ordsøk rapport
Birthday/anniversary Fødsels-/bryllupsdag - rapport
Missing Information report  Manglende informasjon - rapport
Missing Sources Report Manglende kilder
List of surnames Familienavn - rapport
Witness list Vitner - rapport
To Do' Search/Report 'Huskelapp' Søk og Rapporter
Alphabetical display (Last name) Alfabetisk liste (etternavn)
Alphabetical display (First name) Alfabetisk liste (fornavn)
Numerical display Numerisk liste
Reference order display Referanse &liste
Unconnected person - display Personer uten familie - rapport
People with secondary parents Personser med ekstra foreldrepar
Twince display Tvillingvisning
Locations Stedsnavn
Locations with even Stedsnavn med hendelser
Sources Kilder
   
   
Other Andre
Group sheets 

Familieark
HTML med bilde
PDF med bilde 
JPG med bilde

Individual sheet  
Compute relationship  Beregner slektsforhold
Slektsforhold/relationship (GIF)
Reasonableness check  Rimelighetskontroll
Graphic charts  Grafisk statistikk 1 2
Tiny Tafel  Tiny Tafel 
Picture Summary  Bilder 
Print 35 per page  Skriv 35 bilder på hver side 
Print 24 per page  Skriv 24 bilder på hver side 
Print 12 per page  Skriv 12 bilder på hver side 
Print 6 per page  Skriv 6 bilder på hver side 
Picture summary Bildesammendrag
Unlinked Branches Ikke linkede slektsgrener 
Timeline (Individual) Tidslinje - Individ
All Relatives of a Person Hele familien
Relationship Box Chart  
   
   
Option
Oppsett
Beskrivelsen er gitt under oppsett av programmet i hjelpefilen til selve programmet
Dataentering  Dataregistrering er gitt som en naturlig del av programmet og er beskrevet under Rediger. Se programmets hjelpefil
GEDCOM  Gedcom beskrives som del av funksjonene i programmet. Se programmets hjelpefil

 

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor