Error 53

oppstod vanligvis når du skrev ut noen rapporter. Dette var foråsaket ved at noen file ble satt til Read only. Dette er utbedret ved versjon 6.5.6. Last ned den og se om ikke denne feilenmeldingen nå er borte.

Feimeldingen kan også skje i bl.a. BK7, men da av helt annen årsak.
Man har satt opp og under oppsett av programmet markert at man f.eks. bruker WindowsWord:
Vider har man under de enkelt rapporterter markert at man f.eks. bruker MS Word 200+
Har man allikevel alle adrministrasjonsrettigheter og Re-indeksert databasen og skal lage rapporten kan du få feilmeldingen ERROR 53 file not found

Man kan da løse problemet ved at man går tilbeke til oppsett av BK og fjerner den stien som vises til høyre for MS Word. Lagrer oppsettet og stenger BK. Så starter man BK igjen og går til oppsettet av BK og markerer for MS Word. Da skal sien til Winword.exe bli generert igjen.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2023
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag 13. april 2024 kl. 10.00 - 15.00 VIDEREGÅENDE KURS

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 14. mai 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (27.01.2024).

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor