Papirstørrelser

PaperDimension             Width(inc) Length(inc)  Width(mm)   Length(mm)
Letter/Letter               8.5           11       216         279
Legal/Legal                 8.5           14       216         356
Tabloid/11 x 17            11.0           17       279         432
A0/ISO A0                  33.1           48.4     841        1198
A1/ISO-A1                  34.4           33.2     594         841
A2/ISO A2                  16.54          23.39    420         594
A3/A3                      11.69          16.54    297         420

A4/A4                       8.27          11.69    210         297
A4-Rotated/A4-Rotated = A4L              297       210
A5/A5                       5.83           8.27    148         210
A6/A6                       4.13           5.83    105         148
FanFoldGermanLegal/Folio    8.5           13
Executive/Executive         7.25          10.5     184         267
Statement/Statement         5.5            8.5
B4/B4-JIS                                          257         364
B5/B5-JIS                                          182         257
Env10/Com10 Envelope        4.125          9.5
EnvC5/C5 Envelope                                  162         229
EnvDL/DL Envelope                                  110         220
EnvMonarch/Monarch Envelope  3.87          7.5      98         191   
AnsiC/ANSI C                17             22      432         559     
AnsiD/ANSI D                22             34      559         864
AnsiE/ANSI E                34             44      864        1118

B3/JIS B3
B2/JIS B2
B1/JIS B1
P24x48                      24             48
P24x60                      24             60
P24x72                      24             72
P24x84                      24             84
P24x96                      24             96
P24x108                     24            108
P36x60                      36             60
P36x72                      36             72
P36x84                      36             84
P36x96                      36             96
P36x108                     36            108
P8.5x10                      8.5           10
P22x36                      22             36

ARCH-A                       9             12      228.6       304.8
ARCH-B                      12             18      304.8       457.2
ARCH-C                      18             24      457.2       609.6
ARCH-D                      24             36      609.6       914.4
ARCH-E                      36             48      914.4      1219.2
ARCH-F                      30             42      762        1066.8
ARCH-E1

International standard paper sizes

 
Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.14  18. november 2023
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag 2. mars 2024 kl. 10.00 - 15.00 GRUNNKURS

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 12. februar 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (27.01.2024).

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor