Program - BK7

Programet for BK7 kan hentes direkte fra Produsentens hjemmeside i USA. Velg ALLTID å installere FULL versjon. Det er alltid siste versjon du henter ned selv om det er lengesiden du installerte programmet.

Du kan også hente ned fra www.blwin.info. Der på høyre kan du også hente ned en beskrivelse (pdf) for ulike måter å hente ned og installere programmet. Selv om utgangspunktet kan være forskjellig ender det hele med samme rutine når selve installasjonen starter på din PC.

Dette er den rene installasjonen for de som direkte begynner med BK7. Den er i prinsipp identisk edhvordan det var å starte med BK6.

Noen har imidlertid alt en database fra tidligere versjon av BK som man vil flytte over til BK7.

Det som er viktig for de som skal konvertere, er at kvaliteten på de data du har i en gammmel versjon er mest mulig datateknisk riktig.

# HVIS DU HAR FEIL I BK6 DATABASEN  VIL OGSÅ BLIR MED OVER TIL BK7
Feil i din database blir ikke borte selv om du konverterer.

Mer om dette, se om konverter BK6 til BK7 (261)

Informasjon om oppdatering og andre forhold knyttet til BK7 vil informeres via Nytt i BK7. (257) Feil som oppdages i BK7 skal sendes på normal måte etter retningslinjene i http://www.bkwin.info/hjelp/problemer.htmlDet er viktig at siste versjon er installert, samt at det ved filmeldingen oppgis fullt versjonsnummer og andre vitale data om situasjonen. BKassistanse er alternativ adresse ved filmldinger med Store vedlegg.

Nedhenting og installasjon av siste versjonen, vil inneholdet alle aktuelle filer og ingen filer trenger å kopieres fra BK6 databasen til BK7 databasen.

# INSTALLER PROGRAMMET RIKTIG

Programmene vil nå i fretiden ligge adskilt som

C:\Program Files (x86)\Brother's Keeper 7      (systemkatalogen for BK7 programmet) for BK7

Betaversjonen kan hentes fra   http://www.bkwin.net/bksetup7.EXE     <<<<<      Link for nedlasting

Husk at du må ha satt at du har full Administrasjonsrettighet til BK


Da har man en bedre og renere database som kan konverteres og testes i BK7

C:\Brother's Keeper 7\Data       (Databasen slik den standard er plassert for BK7)

Under disse hovedplasseringene av selve databasen ligger og 3 mapper, TEXT, PICTURE, MEDIA

Under konvertering bør man bruke valget slik at man kopierer alt fra mappen i BK6 til Mappene BK7, da man da vil få feilmelding på de linker og forbindelser som ikke finnes.

# NYHET OM GEOGRAFISKE STEDER
BK7 har fått mange nyhe ting, bl.a. to ny grafer som kan være av stor interesse. Disse utnytter de data du skrive innn som sted knyttet til en persons fødsel.
Når man står i Rediger og klikker på stedsnavnet åpnes et nytt skjermbilde, hvoor du kan legge inn stedsangivelse for en fødsel.
Trykker du her på Hjelp <F1> får du Hjelpeteksten til bildet. Her er det linker til 5 filer for Land, Fylke, Komune, Sogn, Region. Disse filen brukes i forbildelse med nevnte grafer/presentasjoner. Det kan være at disse filen har mangler. Ber om at alle feil, endringer etc. rapporteres slik at filene kan rettes opp.

OPPDAGER DU FEIL ELLER AVVIK
Alle slike fohold skal meldes til BKassistanse med skikkelig underlag som det er omtalt under http://www.bkwin.info/hjelp/problemer.html

# FRA BK5 til BK7
Det er ikke direkte konverteringsfunksjon fra BK5 til BK7. Det må evt. gå ved at man først konverterer fra BK5 til BK6 og så fra BK6 til BK7.
Alternativet blir da å bruke Gedcom, men da må man huske på at datoformatet som brukes ved registrering av dato i Rediger er i overensstemmelse med det datoformat som er satt i Oppsett for BK i versjon BK5.

# Fullstendig nedlasting

kan hentes fra høyre siden her eller fra produsentens side. Det er uansett samme versjon av programmet. Under Nyheter finner du opplysninger om alle endringer i ulike versjoner. 

Ønsker du ikke å installere direkte fra nettet, kan du bestille oppdaterings-CD via norsk bankkonto. CD sendes direkte til din bopeladresse direkte fra produsent (USA).

Oppdatering/nyinstallasjon blir som å foreta en ny installasjon, bortsett fra at ingen av dine registrerte data blir endret. Det er kun selve programmet som oppdateres.

Programmet som ligger for nedlasting er alltid siste versjon og har alltid siste funksjoner og utbedringer. Du trenger ikke installere hver oppdatering, kun siste versjon. Følg med på FaceBook. Oppdater etter behov, men oppdatering til siste versjon er viktig før du fremmer ønsker om nye funksjoner eller melder om feil. Registrert program gir tilgang til flere funksjoner.

Nedenfor er en oversikt over linker som kan bruke for å laste ned siste versjon. En oppdatering omfatter alltid alle tidligere oppdateringer.

Finner du feil som du mener rapportere, ta alltid utgangspunkt i siste tilgjengelige versjon og send en rapport.

Viktig! Ved første gangs installasjon (uansett språk) må alltid foreta som en fullstendig installasjon.

Har du BK5,  du konvertere databasen til BK6. Dette gjør du fra BK6. Les i hjelpefilen <F1> etter at du har installert BK6.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor