Konverter BK5 database til BK6

Har du en database fra BK5 og vil konvertere denne til BK6, er det den mest riktig måte å gjøre dette ved hjelp av funksjonen i BK6. Bruk av GEDCOM, kan bety at du mister opplysninger (f.eks. opplysninger som er merket at du aldri skal skrive ut). 

Konvertering av BK5-database til BK6-database, endrer ikke innholdet i din eksisterende databasen. Du tar allikevel en sikkerhetskopi av din database. Det anbefales at du først oppdaterer til siste versjon av BK5Windows før du starter konverteringen. Har du DOS-versjon av BK5 eller eldre versjoner fra produsenten, må disse først konverteres.

Du bør imidlertid ta en kvalitetskontroll av BK5-databasen og retter eventuelle feil i BK5 før du konverterer. Dette for å unngå at du ikke tar med deg konverterer feil som du har i BK5-databasen. Deretter konverterer du fra BK5 til BK6. BK6 leser og kopier informasjonen fra BK5 over til BK6-databasen.

Hvis du har Windows database fra BK5 kan du konvertere direkte til database for BK6.

Før du starter å konvertere hvor du hvor den nye databasen skal plasseres og du Åpne eller lag database.

Skal du samtidig som du konvertere BK5 databasen også skifte maskin er det viktig å merke seg:

Du trenger ikke installere BK5 på den nye datamaskinen. Du installerer kun BK6 på ny maskin. Du plasserer BK5 databasen i en egen mappe, f.eks. c:\BK5\ på den nye maskinen. Har du imidlertid også eksterne tekstfiler og bilder tilknyttet BK5, må disse plassere i samme katalog navn og sti slik at dette blir identisk med det du hadde på den gamle maskinen.

Den nye databasen skal ikke plasseres sammen med programfiler til BK6. Se også om installasjon av ny programvare. <LINK> Selve konverteringen starter du ved å velge Fil fra Menylinjen i Velkomstbildet og deretter Konvertere data fra BK5 til BK6. Du må først ha opprettet en ny database.

Du får en melding

 

Deretter spør programmet deg om hvor du har dine gamle datafiler. 

Finn BK5-databasen der du plasserte den og du er klar for å starte konverteringen.

Programmet vil konvertere din BK5-database til det nye formatet og plassere den i den katalogen som du nå har opprettet (Du kan IKKE konvertere tilbake fra BK6 til BK5. Alternativet er å bruke GEDCOM).

Underveis er det flere aktuelle valg, så ta deg derfor god tid til å sette opp valgene riktig før du foretar selve konverteringen.

BK5

For en del felter i BK5 (se figuren) kunne du selv bestemme innhold og dermed ble det også brukt andre navn for noen av feltene. Vanligvis omfatter dette felt som i utgangspunkt var navngitt som Annet, men det kunne også ha vært aktuelt for noen av de andre feltene.

Som du ser på skillekortet i BK6 kan du nå for hvert felt, velge blant mange alternative hendelser. Det er viktig at du velger feltnavn/hendelser som samsvarer med hva du har benyttet i BK5.

Eksterne tekst- og bildefiler kan brukes med link slik du hadde det i BK5 eller du kan kopiere teksten som en ny intern i BK6. Det anbefales at du kopiere filene over til den nye katalogen som tilhører BK6 (dette skjer automatisk når du velger dette) eller hvis tekstfilene er små, at disse leses inn i BK6-databasen, se om dette senere.

Før du starter konverteringen, er det viktig at datoformat i BK6 er det samme som det datoformatet du brukte i BK5 samt at du har valgt samme språk i begge program, f.eks. norsk.

Når vi snakker om BK5, så tenker vi på alle Windows-versjoner av BK5 (inklusive siste versjon BK5.2G som er inkludert på leverandørens CD) men kan også hentes fra Internett. Det er Windows-versjonen av BK5 som legges til grunn for konvertering til BK6.

ELDRE VERSJONER AV BK SAMT FAMILY 3

Sitter du med eldre program levert fra John Steed som FAMILY3 (DOS), BK4 - 4.5 (DOS) og BK5 (DOS) finnes det programmer for konvertering til BK6.

Program for konvertering finnes på den CD du kan bestille fra produsenten, men kan også kjøpes.

Bruker du ellers DOS-versjonen av BK5 (spesielt hvis det brukes æøå og aksentuerte bokstaver), MÅ du først konvertere DOS-formatet til Windows-format. Dette gjøres ved å bruke konverteringsfunksjonen fra DOS og Windows som finnes under hjelpefunksjoner i BK5 (Windows) (BK5 finnes på produsentens CD eller kan lastes ned fra nettet.).

KONVERTERING AV BK5-DATABASE TIL BK6-DATABASE

Den etterfølgende teksten omhandler kun om Windows-versjonen av BK5 samt BK6.

For å velge en ny katalog til din nye database og tilhørende tekst- og bildefiler, velg Fil fra Hovedmenyen og Åpne eller lag database, se også Oppsett av BK for nærmere forklaring.

Når du nå starter konverteringen, vil det nederst stå stien/navnet på den nye katalogen hvor du vil plassere de konverterte datafilene. Denne katalogen vil vise null personer og null ekteskap.

Start deretter fra Fil, Konvertere BK5 database til BK6 database og du får du først spørsmål om hvor databasen du vil konvertere fra er lokalisert. Her kan du skifte katalog og mappe til du har riktig database (om du har flere). Lokalisering av den databasen du skal konvertere fra, er angitt nederst på Velkomstbildet i BK5.

Når du har funnet riktig sti, klikk OK og du kommer til et skjermbilde med tre skillekort.

Hendelse(Første skillekort)

I dette bildet MÅ du sette valgene helt i samsvarer med oppsettet du benyttet i BK5.

BK6

Dette er viktig for at dine data fra BK5 skal komme på riktig plass i det nye programmet. Her ser du de 6 feltene i BK6 som tilsvarer de samme feltene i BK5. Spesielt viktig er de valg du selv har foretatt i BK5 og hvor det står Annet og du har benyttet disse feltene til bestemte hendelser, f.eks. konfirmasjon og/eller forlovelse. Du skal nå velge riktig hendelse som samsvarer med ditt valg i BK5. En oversikt over disse hendelsene vil du finne under Hendelser / Fakta - beskrivelser. Dette må du gjøre for Annet både under Person og Ektepar. Ved disse valgene må du være nøyaktig slik at riktig felt kommer på riktig sted i BK6. Har du i BK5 brukte disse feltet til litt av hvert bør du velge en "irrelevant" hendelse som du lett finner igjen og deretter i BK6 foreta den nødvendige rydding.

Vil spesielt gjøre oppmerksom på dette med døpt, hvor du nå har flere alternativer.

Under døpt må du velge om du vil benytte Dåp eller Døpt. Vanlig tradisjon i Norge skulle tilsi at CHR (døpt) er riktig valg, da det her også er inkludert navnegiving eller velge blant de andre kodene for dåp. En blanding av ulike 'dåpsformer', var ikke mulig i BK5, men kan nå gjennomføres i BK6. Denne tilpasninger må gjøres etterpå i BK6 hvor dette er aktuelt.

Har du benyttet feltene nedenfor de forhåndsdefinerte feltene i BK5 til spesielle forhold, f.eks. bosted, konfirmasjon, utdannelse, skifte, er det viktig at valgene foretas slik at feltene blir riktig konvertert fra BK5 til BK6.

Nederst på samme skillekort har du valg for hvordan du vil behandle de 7 tekstlinjene i BK5. Du kan her bestemme om de skal være slik de er og du vil da få 7 atskilte linjer eller om du vil at disse 7 linjene skal slås sammen som et avsnitt. Dette omfatter ikke den tekst som er lagt inn som eksterne tekstfiler. De eksterne tekstfiler behandles som tekstfiler.

Noen brukere benyttet i BK5 $$0001.txt som sti til eksterne filer. Med andre ord det er ikke angitt en komplett sti til hvor tekstfilene ligger, f.eks. $$d:\bk5\txt\0001.txt. Konverteringen vil ikke finne disse tekstfilene, men trykker du <F7> får du frem et blankt felt hvor du  skriver inn den komplette stien som angir hvor tekstfilene ligger, f.eks. $$d:\bk5\txt\  og programmet vil nå finne disse tekstfilene og ta disse med i konverteringen.

Kilder(Andre skillekort)

BK6

I BK5 var det kun avsatt et felt med 3 tekstlinjer som kilde knyttet til hver hendelse. I tillegg kunne du legge inn sidenummer og kvalitet for hver kilde. Det var også svært fritt om hvordan disse tekstlinjene skulle brukes, selv om det har vært visse anbefalinger i manual og hjelpefil. Dette resulterte i mange ulike måter for a registrere kilder.

Du har muligens skrevet inn mange kilder på disse 3 linjene og muligens også gjort dette på forskjellig måte avhengig av sted, hendelse og person.

Valget gir 3 ulike alternativer for konvertering av kildene alt etter hva som er foretatt i BK5. Det valget som foretas vil gjelde samtlige kilder som konverteres.

Har du vært noenlunde strukturert i bruk av dette feltet i BK5 vil du muligens ha en kilde som nedenfor

BK5 

Mange har i BK5 lagt inn en kilde som vist ovenfor hvor hver av de tre linjene har sin betydning og en konvertering av dette bildet vil gi en kilde som vist under Lag ny Kilde.

Første valg flytter hele kilden over som en kilde og du har noen valg som du kan benytte. Det kan det være en løsning å la hele kilden overføres som et felt for kommentarer og at du i ettertid foreta en opprydding/deling av dette i andre former.

Andre valg gir deg mulighet til å flytte en og en linje over til 3 separate kilder. Dette er spesielt aktuelt  hvis du har benyttet hver av de tre linjene som en enkelt kilde. Nå har du mulighet til å fordele disse tre linjene som tre ulike kilder.

Hvis du har skrevet inn mange kilder på disse linjene og også muligens har gjort dette på mange ulike måter, kan det være en løsning å la hele kilden overføres som et felt for kommentarer (første valg). Du må så i ettertid foreta en opprydding/deling av dette til strukturerte kilder.

Tredje valg er sterkt knyttet til om du har benyttet de tre linjene mer strukturert. Har du f.eks. benyttet 1 linje til en fast format, f.eks. at du her har skrevet "FT 1801 Hamar" eller "Kirkebok Haugesund 1909-21" etc., kan du markere neste felt hvor du har mulighet til å splitte opp disse tre linjene som tre forskjellige element i kildestrukturen og resultatet vil bli 

BK6

Dette er ikke den ideelle utformingen med tanke på fremtidige registrering ved at kilden nå er mye mer omfattende og det er mer aktuelt å foreta en del justeringer. Dette er omtalt under Lag en ny kilde.

Du kan gjøre valg for alle tre linjene, eller du kan gjøre ett valg for første linje til f.eks. "Tittel" (Hemnes bygdebok II") og la de to siste linjene forbli samlet, men velg da Kommentarer.

Dette valget vil avhenge av hvordan du har brukt kildene i BK5 og et fornuftig valg vil gjøre en del av jobben enklere, når du justerer kildene i BK6.

REF eller Yrke. Her MÅ du se hvordan du har benyttet kilden i BK5.

Ekteskap eller Skilt/Opphevet/seParert. Her MÅ du se hvordan du har benyttet kilden i BK5, sannsynligvis knyttet til Ekteskap.

Hvis en kilde er knyttet til et tomt ekteskapsfelt i BK5 (ikke noen dato eller sted), vil kilden bli omformet til en generell familiekilde i BK6. Men hvis du trykker <F5> mens du er i skjermbildet for konvertering, vil programmet lage en tom hendelse for ekteskap eller en individuell hendelse med kilden tilknyttet. Det som da skjer er at hvis du velger seremoni, på andre skillekort, vil en kilde knyttet til Ekteskap J/Y i BK5 bli knyttet til ekteskapshendelsen i BK6.

Har du i BK5 kun angitt Y/J som bekreftelse på ekteskap og det for øvrig ikke er noen andre opplysninger knyttet til ekteskapet, vil det ikke bli laget noen ekteskapshendelse i BK6, men dette tilsier allikevel at personene er gift, se rapport. For alle andre tilfeller vil det lages en ekteskapshendelse. Opplysningene vil få riktig plassering.

Ekstern tekst og bilder (Tredje skillekort)

BK6

Her bestemmer du hvordan og hvor du vil legge de respektive eksterne tekstfiler og bildefiler.

For tekstfilene kan du velge om du vil la innholdet i disse filene bli en del av den nye databasen eller om de skal kopieres over til ny katalog tilhørende programmet du nå arbeider med eller om du fortsatt skal benytte de samme filene som du bruker i BK5.

Det samme kan du gjøre med bildefilene, men selve bildefilen bygges IKKE inn i slektsprogrammets database.

Anbefaler at du kopierer filene over til den nye katalogen. Hvorvidt du velger å la teksten bli en del av databasen, er et forhold som du selv må vurdere. Fordelen med å la teksten bli en del av databasen, er at det blir lettere å holde orden på denne teksten og man slipper å "miste filene".

Har du flere BK5 databaser, slik som D:\BK5\SMITH og D:\BK5\JONES, må du konvertere hver av databasene.

Spesielle forhold knyttet til konvertering

I BK5 benyttet man

 • # for tekst som ikke skulle skrives ut
  Når programmet konverterer vil de linjer som starter med  #  blir konvertert til separat file (intern eller ekstern) og angitt med Skriv aldri ut i feltetUtskrift hvor
 • * meldinger for spesielle tekst
  Når programmet konverterer vil de linjer som starter med * bli flyttet til en fil markert med kun hvis spurt for 3.
 • Uformatert tekst
  BK6 har ikke muligheten til å skrive uformatert tekst. I hovedsak vil all tekst skrives ut slik den var angitt i en tekstbehandler som et avsnitt, avpasset til bredden av arket.
  Er teksten skrevet inn som korte linjer og hver linje er avsluttet med <>, vil linjene skrives ut slik de er angitt.
 • Ekstra linjeskift
  Noen eldre versjoner av BK5 skrev korte linjer med linjeslutt etter hver linje. BK6 har en funksjon som konvertere disse tekstlinjene til en sammenhengende tekst(avsnitt), se under FIL /  Hjelpeprogram /  Fjern linjeskift i tilhørende tekst.
 • Spesielle koder
  Koder for Skilt/Opphevet/seParert er på Engelsk Divorced/Annulled/Separated Ved konvertering må en derfor nytte samme språk i begge programmer.

Hele denne beskrivelsen er gjengitt med tilstrekkelige linker i hjelpefilen til BK6.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor