BK 7.3

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilen versjonene du bruker, finner du ved Hjelp / Om BK   BK7.0   BK7.1   BK7.2   BK7.3   BK7.4   BK7.5

Husk at du må ha satt at du har full Administrasjonsrettighet til BK11. desember 2018 ( 7.3.4)

(OK) På Gedcom eksport ble ikke data for adopterte utelatt om selv om du sa privatiserte opplysningene
(OK) På skjermbildet Velg person, hvis det ble bedt om navn som Gift. Fungerer nå selv om det ikke er alternative navn.
(OK) På det Etterkommer tidspiral - grafikk ble det et problem hvis det ble spurt om navn på partner og
partner ikke ble angitt. Da vistes ikke barn fra denne partner.
(ENDRET) Etter å ha foretatt 'lobalt sorter hendelser gjør programmet seg klar for Re-indeksere databasen som du bør gjøre.
(OK) På rapporten manglende informasjons rapporten var det et problem med lagring av opplysninger som ble avmerket.
(OK) Den polsk versjonen viste feil ord for Ektemann, Hustru, Partner på redigeringsskjermen.

(Fixed) On Gedcom export, do not say 'adopted' if details excluded
(Fixed) On the Select Person screen, if asked for Married names, it works now even if not also doing Alternate names.
(Fixed) On the Descendant Spiral chart fixed problem if asked for Spouse names, and spouse was 'not entered' then it did not show the child from that descendant.
(Changed) After doing Global Event Sort, always jump to Re-Index the database to rebuild index
(Fixed) On the Missing information report, the death place option was not being saved when saving options.
(Fixed) The Polish version was showing wrong words for Husband, Wife, Partner on the Edit screen.


24. oktober 2018 ( 7.3.3)

(NYTT) På finn personen skjerm, alternativet slik at for gifte kvinner vil det også søke etter etternavn av ektemann.
(Dette alternativet er ikke tilgjengelig for norske og danske versjoner fordi disse versjonene allerede gjør 4 søk basert på tegnsett.)
(OK) GEDCOM eksport' hvis en kilde hadde en link til https: ble den ikke eksportert.
(NYTT) På Egendefinerte lister er alder på ektefelle ved inngått ekteskap gitt kode nr. 50
(New) On the find person screen, option so that for married women it will also search last name of husband. (This option is not available for Norwegian and Danish versions because those versions already do 4 searches based on character set.)
(Fixed) GEDCOM export if a source had a link to https: it was not exporting.
(New) On custom lists, 'age of spouse when married' field 50 
 

8. august 2018 ( 7.3.2)
(NYTT) Knappene fremover [>] og bakover [<] på øverste menylinje under Rediger vil huske forrige økt når du starter BK på nytt.
(OK) Løst et problem med Familieslektsboken når du lager innholdsfortegnelse og sender til RTF hvis navnene inneholder aksenter.
(OK) Løst problem på Etterslektstre hvis datoalternativet ble satt til Fødselsdato bare, ble ikke kolonner brede nok.
(OK) I bokrapporter, hvis du inkluderer adresser, og hvis du ikke utelukker data for levende mennesker, viste det noen ganger adressen til en levende ektefelle hvis den andre ektefellen ikke levde.
(New) The Forward and Backward buttons on the Edit screen will remember the previous session when you restart BK.
(Fixed) Fixed a problem with the Indented report when making Table of Contents and outputting to RTF if names contained accents.
(Fixed) Fixed on Descendant Tree chart, if date option was set to Birth date only, it was not making columns wide enough.
(Fixed) On the Book reports, if including Addresses, and if excluding data for living people, it sometimes showed the address for a living spouse if the other spouse was not living.

 

25. april 2018 ( 7.3.1)

(NYTT) Ny rapport Etterfølgende Tidspiral
(NYTT) KART. Knapp på detaljer om sted eller bredde- og lengdegrad. Dobbeltklikk et stednavn for å gå til posisjonsdetaljer. (Les også Hjelpefilen)
(NYTT) KART. Knapp på Biografi under Rediger for stedsadresse eller bredde- og lengde-grad (Les også Hjelpefilen)
(NYTT) KART. Knapp på Adresse under Rediger (Les også Hjelpefilen)
(NYTT) nytt felt 38 på Brukerdefinerte rapporter "kun personer som lever"
(NYTT) På Kildekortet er det valg under Fil Vis hvordan denne kildeb vil skrives ut F6
(NYTT) Det er nytt skillekort på Bokrapporter for å markere om også Flaggnummer skal skrives ut
(NYTT) Det er knapp for Lukk øverst til høyre på forhåndsvisning
(ENDRETT) Hvis du legger til et vitne, og du skriver inn et BK_nummer, og alternativet er PÅ for å legge til en merknad (linje) i teksten til vitne, kan du bekrefte navnet og velge før du faktisk kobler vitnet
(NYTT) Alternativ på Bow Tie Chart*for å ha forskjellige farger for venstre og høyre side.
(NYTT) Hvis du bestiller programmet på CD eller USB, inneholder det tre nye instruksjonsvideoer.
Hvordan bruke Flagg, Hvordan bruke Word Search, Hvordan bruke FindAGrave-knappen
Se #3 på http://www.bkwin.info/nedlasting/registrering.html mer om disse vidioer og bestillingav bare CD/USB for å få disse Videoene
(New) New report: Descendant Spiral Time Chart.
(New) MAP button on Location Details for the location name or the latitude and longitude. Double click a location name to go to Location Details.
(New) MAP button on Event Notes to map an address or latitude and longitude
(New) MAP button on Address tab on Edit.
(New) new field 38 on custom reports "living people only"
(New) on the Source screen added to top menu File, Show how this footnote will print or press F6(New) There is a new tab on the Book reports to also print Flag information.
(New) There is a new Close button on the Preview screen.
(Changed) If you are Adding a Witness and you type a BK number and the option is ON to add a Note to witness, then you can verify the name and Select before actually linking the witness.
(New) Option on Bow Tie Ancestor chart to have different colors for left and right sides.
(New) If you order the program on CD or USB it includes three new instructional videos. How to use Flags, How to use Word Search, How to use FindAGrave button.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor